DXH_PRPO Praxe v podniku

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/0/0. 25 kr. (od 5 krok 1 kred). praxe 1 měsíc 10kr, praxe 3-6 měsíců max 25kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. Ing. Ladislav Blažek, CSc. (přednášející)
Univ.-Prof. Mag. Dr. Rainer Born (přednášející)
doc. Ing. Ondřej Částek, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Alena Klapalová, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Maria Králová, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Petr Pirožek, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Bc. Petr Suchánek, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Radoslav Škapa, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Ing. Bc. Petr Suchánek, Ph.D.
Katedra podnikového hospodářství - Ekonomicko-správní fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra podnikového hospodářství - Ekonomicko-správní fakulta
Předpoklady
K absolvování praxe v podniku je nutný souhlas školitele. Při schvalování posuzuje školitel především odborné zaměření navštíveného podniku a přínos praxe pro zpracování disertační práce studenta.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Praxí v podniku se rozumí pobyt studenta v tuzemském či zahraničním podniku relevantním (včetně pracovní pozice) tématu disertační práce. Účelem je prohloubení odborných, zejména praktických a metodologických znalostí vztahujících se k tématu disertační práce.
Osnova
  • Před zahájením praxe v podniku je student povinen zpracovat písemně plán/projekt praxe obsahující: plán činností plánované výstupy (plánované prezentace, plánované publikace, plán práce na textu disertační práce).
Výukové metody
Jedná se o předmět bez přímé výuky. Cílů předmětu je dosahováno prostřednictvím: - konzultací s příslušnými odborníky - řešení zadaných úkolů - průběžné práce na projektu disertace.
Metody hodnocení
Po návratu z praxe zpracuje student písemnou zprávu,v níž uvede přehled absolvovaných aktivit a činností se specifikací jejich rozsahu a přínosu. Ke zprávě přiloží zpracované výstupy. • • Zpracovanou zprávu je student povinen vložit do 14 dnů po návratu ze stáže do Informačního systému MU, aplikace „Odevzdávárny“. Vložení zprávy do IS je podmínkou pro udělení zápočtu. • • Hodnocení uděluje školitel.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, podzim 2020.