DXV_PDPR Preparation of the dissertation

Faculty of Economics and Administration
Autumn 2013
Extent and Intensity
0/0. 30 credit(s) (from 5 credits increase by 1). Recommended Type of Completion: z (credit). Other types of completion: k (colloquium).
Teacher(s)
prof. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc (lecturer)
doc. Ing. Vladimír Hyánek, Ph.D. (lecturer)
doc. Ing. Robert Jahoda, Ph.D. (lecturer)
prof. PhDr. Miroslav Krč, CSc. (lecturer), doc. JUDr. Ivan Malý, CSc. (deputy)
doc. RNDr. Josef Kunc, Ph.D. (lecturer)
doc. PhDr. Růžena Lukášová, CSc. (lecturer)
doc. JUDr. Ivan Malý, CSc. (lecturer)
RNDr. Jaroslav Maryáš, CSc. (lecturer)
prof. Ing. Beáta Mikušová Meričková, PhD. (lecturer)
prof. Ing. Juraj Nemec, CSc. (lecturer), doc. JUDr. Ivan Malý, CSc. (deputy)
doc. Ing Jan Pavel, Ph.D. (lecturer), doc. JUDr. Ivan Malý, CSc. (deputy)
doc. Ing. Jaroslav Rektořík, CSc. (lecturer)
prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc. (lecturer)
doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D. (lecturer)
doc. Ing. Mgr. Jana Soukopová, Ph.D. (lecturer)
doc. Mgr. Ing. Ján Šebo, Ph.D. (lecturer), doc. JUDr. Ivan Malý, CSc. (deputy)
doc. PhDr. Jan Šelešovský, CSc. (lecturer)
doc. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D. (lecturer)
doc. Ing. Markéta Šumpíková, Ph.D. (lecturer), doc. JUDr. Ivan Malý, CSc. (deputy)
doc. Ing. Leoš Vítek, Ph.D. (lecturer)
prof. RNDr. Milan Viturka, CSc. (lecturer)
doc. Ing. Jiří Volf, CSc. (lecturer)
prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. (lecturer)
doc. RNDr. Jiří Vystoupil, CSc. (lecturer)
doc. Ing. Vladimír Žítek, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. JUDr. Ivan Malý, CSc.
Department of Public Economics - Faculty of Economics and Administration
Contact Person: Mgr. Jarmila Šveňhová
Supplier department: Department of Public Economics - Faculty of Economics and Administration
Prerequisites (in Czech)
DXV_SLIT Study of literature || D_VP1 Scientific work || D_VP2 Scientific work || D_VP Scientific work
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Povinný předmět vedený školitelem, jehož náplní je především systematická práce na zadaném tématu dizertace. Náplní předmětu je řešení základních metodologických otázek, metodických přístupů a interpretaci výsledků. Těžiště práce v rámci předmětu spočívá v přípravě a zpracování publikačních výstupů, které budou součástí připravované dizertační práce. Součástí je také účast studenta na vědeckých a výzkumných úkolech, vystoupení na vědeckých konferencích a seminářích doporučených školitelem. Kreditovou hodnotu předmětu volí student po dohodě se školitelem.
Assessment methods (in Czech)
Výstupem předmětu je koncept připravované publikace, kterou student zvěřejňuje v odevzdávárně, kde je zpřístupněna členům oborové rady.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
The course is taught each semester.
Note related to how often the course is taught: v průběhu semestru.
General note: Předmět s proměnnou kreditovou hodnotou.
Credit evaluation note: minimálně 120 a maximálně 160 kreditů za studium.
Information about innovation of course.
This course has been innovated under the project "Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky (CZ.1.07/2.2.00/28.0227)" which is cofinanced by the European Social Fond and the national budget of the Czech Republic.

logo image
The course is also listed under the following terms Autumn 2009, Spring 2010, Autumn 2010, Spring 2011, Autumn 2011, Spring 2012, Autumn 2012, Spring 2013, Spring 2014, Autumn 2014, Spring 2015, Autumn 2015, Spring 2016, Autumn 2016, Spring 2017, Autumn 2017, Spring 2018, Autumn 2018, Spring 2019, Autumn 2019, Spring 2020, Autumn 2020, Spring 2021.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2013, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/econ/autumn2013/DXV_PDPR