DXV_SLIT Study of literature

Faculty of Economics and Administration
Spring 2013
Extent and Intensity
0/0. 6 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
prof. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc (lecturer)
doc. Ing. Markéta Fantová Šumpíková, Ph.D. (lecturer), doc. JUDr. Ivan Malý, CSc. (deputy)
doc. Ing. Vladimír Hyánek, Ph.D. (lecturer)
doc. Ing. Robert Jahoda, Ph.D. (lecturer)
prof. PhDr. Miroslav Krč, CSc. (lecturer), doc. JUDr. Ivan Malý, CSc. (deputy)
doc. RNDr. Josef Kunc, Ph.D. (lecturer)
doc. PhDr. Růžena Lukášová, CSc. (lecturer)
doc. JUDr. Ivan Malý, CSc. (lecturer)
RNDr. Jaroslav Maryáš, CSc. (lecturer)
prof. Ing. Beáta Mikušová Meričková, PhD. (lecturer)
prof. Ing. Juraj Nemec, CSc. (lecturer), doc. JUDr. Ivan Malý, CSc. (deputy)
doc. Ing. Jan Pavel, Ph.D. (lecturer), doc. JUDr. Ivan Malý, CSc. (deputy)
doc. Ing. Jaroslav Rektořík, CSc. (lecturer)
prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc. (lecturer)
doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D. (lecturer)
doc. Ing. Mgr. Jana Soukopová, Ph.D. (lecturer)
doc. PhDr. Jan Šelešovský, CSc. (lecturer)
doc. Ing. David Špaček, Ph.D. (lecturer)
doc. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D. (lecturer)
doc. Ing. Leoš Vítek, Ph.D. (lecturer), doc. JUDr. Ivan Malý, CSc. (deputy)
prof. RNDr. Milan Viturka, CSc. (lecturer)
doc. Ing. Jiří Volf, CSc. (lecturer), doc. JUDr. Ivan Malý, CSc. (deputy)
prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. (lecturer)
doc. RNDr. Jiří Vystoupil, CSc. (lecturer)
doc. Ing. Vladimír Žítek, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. JUDr. Ivan Malý, CSc.
Department of Public Economics - Faculty of Economics and Administration
Contact Person: Bc. Marta Ordeltová
Supplier department: Department of Public Economics - Faculty of Economics and Administration
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Povinný předmět vedený školitelem, jehož obsah a zaměření se odvíjí dle tématu dizertační práce. Akcent je kladen na teoretickou a odbornou přípravu studenta v konkrétní problematice, které se v rámci svého doktorského studia věnuje. Náplní je intenzivní studium literárních pramenů, které studentovi zadává školitel, a následně zpracování kritické literární rešerše, jejíž zpracování je podmínkou udělení zápočtu a ukončení kurzu.
Literature
  • dle zadání školitele
Assessment methods (in Czech)
Zpracování kritické literární rešerše.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
The course is taught each semester.
Note related to how often the course is taught: v průběhu semestru.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Autumn 2009, Spring 2010, Autumn 2010, Spring 2011, Autumn 2011, Spring 2012, Autumn 2012, Autumn 2013, Spring 2014, Autumn 2014, Spring 2015, Autumn 2015, Spring 2016, Autumn 2016, Spring 2017, Autumn 2017, Spring 2018, Autumn 2018, Spring 2019, Autumn 2019, Spring 2020, Autumn 2020, Spring 2021.
  • Enrolment Statistics (Spring 2013, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/econ/spring2013/DXV_SLIT