DXV_VEEK Veřejná ekonomie

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2014
Rozsah
24/0. 24 hodin přednášek za semestr. 12 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. JUDr. Ivan Malý, CSc. (přednášející)
prof. Ing. Juraj Nemec, CSc. (přednášející)
doc. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Radim Valenčík, CSc. (přednášející)
Ing. Filip Hrůza, Ph.D. (pomocník)
Ing. Markéta Páleníková, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Jarmila Šveňhová (pomocník)
Garance
doc. JUDr. Ivan Malý, CSc.
Katedra veřejné ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Kociánová
Dodavatelské pracoviště: Katedra veřejné ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
Po 17. 2. 9:00–12:30 215, Čt 13. 3. 9:00–12:30 215, St 19. 3. 9:00–12:30 215, Po 12. 5. 9:00–12:30 215
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
předmět má 10 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem je prohloubit znalostí Ekonomie veřejného sektoru. Pochopit důvody pro existenci hlubokých rozdílů v teoretických přístupech. Napomoci kvalitní formulaci problémů a cílů disertačních prací a jejich ukotvení v mteřském oboru.
Osnova
 • 1. Začlenění veřejné ekonomie do systému věd, hlavni součásti - úvod do doktorského studia VE; normativnost vs. pozitivnost, neziskovost a donucení – hlavní charakteristiky VS, ekonomické funkce vlády.
 • 2. Efektivnost veřejné správy, private x public mix.
 • 3. Teorie redistribučních systémů jako perspektivní směr rozvoje teorie her
 • 4. Pojetí optima a stanovování cílů, přístupy, hlavní problémy, veřejný zájem.
 • 5. Faktory efektivnosti. Konkurence ve VS, výkonové financování, specifika řízení a rozhodování
Literatura
  povinná literatura
 • BUCHANAN, J.M.: Veřejné finance v demokratickém systému. Computer Press, Brno 1998
 • BROWN, C.V., JACKSON, P.M.: Public Sector Economics. 4th ed., Basil Blackwell, 1990, ISBN 0-631-16207-0
 • OCHRANA, František. Veřejný sektor a efektivní rozhodování. Vyd. 1. Praha: Management Press, 2001. 246 s. ISBN 807261018X. info
  doporučená literatura
 • BAILEY, J. S. Public Sector Economics. Second Edition. New York: Palgrave, 2002. 450 p. ISBN 0-333-92953-5.
 • BECKER G.F.: Teorie preferencí, GRADA, Praha 1997, ISBN 80-7169-463-0
 • VON MISES, Ludwig. Byrokracie. Translated by Tereza Urbanová. Praha: Liberální institut, 2002. 205 s. ISBN 80-86389-22-7. info
  neurčeno
 • ROTHBARD, Murray Newton. Zásady ekonomie : od lidského jednání k harmonii trhů. Translated by Josef Šíma. Praha: Liberální institut, 2005. xxvii, 755. ISBN 8086389278. info
 • ROTHBARD, Murray Newton. Ekonomie státních zásahů. Edited by Josef Šíma - Dan Šťastný. Praha: Liberální institut, 2001. 464 s. ISBN 80-86389-10-3. info
Výukové metody
Kurz je založen na kombinaci dvou principů:
1. Aktivní participace studentů při výuce – řízená diskuse, argumentační cvičení apod.
2. Selektivní výběr témat podle jejich relevance z pohledu „brněnské školy"
Metody hodnocení
Forma zkoušky ústní, obvykle dvě otázky: první směrem k některému obecnému pojmu či problému, druhá aplikovaná na vlastní téma disertace. Hodnotíme orientaci v problému, rozhled, sečtělost resp. znalost literatury, schopnost syntetizovat poznatky, schopnost reagovat, úroveň verbální prezentace. (Někdy je lépe umět (si) položit správnou otázku, než předstírat znalost odpovědí…)
U zkoušky je požadováno předložení „čtenářského deníku“ – jinými slovy soubor vlastnoručních rešerší (jedna cca 0,5-1 s.) sumarizujících „co jsem vlastně přečetl a co mi to dalo“. Výběr je na Vás a Vašich školitelích. Množství upřesněno v aktuálním sylabu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu "Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky (CZ.1.07/2.2.00/28.0227)", který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.