KPEPEI Evropské právo pro ekonomy I

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2004
Rozsah
16 hodin. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Marek Čechovský (přednášející)
doc. JUDr. Michal Petr, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc.
Katedra práva - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Dáša Třísková
Rozvrh
Pá 1. 10. 16:20–19:30 P104, Pá 15. 10. 16:20–19:30 P104, Pá 5. 11. 16:20–19:30 P104, Pá 19. 11. 16:20–19:30 P104
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Evropské právo pro ekonomy I (KPEPEI) Předmět Evropské právo pro ekonomy poskytuje základní přehled o Evropských společenstvích (Evropské unii) z hlediska jejich institucionální výstavby a práva jako nástroje regulace jejich činnosti. Zahrnuje čtyři okruhy problémů: 1. institucionální právo (vznik, struktura, nadstátní charakter ES a EU), 2. právo Společenství jako autonomní právní řád, vztah k mezinárodnímu právu a zejména k vnitrostátnímu právu členských zemí, 3. právní úprava vnitřního trhu a jednotlivých politik Společenství, 4. právní otázky přidružení a budoucího členství ČR. Požadavky k zápočtu: aktivní účast v seminářích, písemná seminární práce. Forma zkoušky: písemná a ústní.
Osnova
  • 1. Úvod do evropského práva - právo vnitrostátní, mezinárodní, komunitární. 2. Evropská integrace, ES, EU, princip nadstátnosti. Základní dokumenty ES a EU (primární právo) 3. Organizační struktura ES/EU (Komise, Rada) Organizační struktura ES/EU (Evropský parlament, Soudní dvůr) 4. Pojem a charakteristika práva ES - primární a sekundární prameny. 5. Vztah práva ES a vnitrostátního práva (přímý účinek, přednost). Legislativní procedury v ES. 6. Společný trh, jednotný vnitřní trh, hospodářská a měnový unie, základní svobody. Volný pohyb zboží. Volný pohyb osob. 7. Volný pohyb služeb a kapitálu. Ochrana hospodářské soutěže na společném trhu. 8. Přidružení ČR k ES, příprava na členství v EU (právní problémy).
Literatura
  • Týč,.V.: Základy práva ES pro ekonomy. 3. vydán í. Linde, Praha 2001
  • Tichý,L., Arnold,R.: Evropské právo.Beck, Praha 1999
  • Internet: databáze Europa, Euroskop (server Ministerstva zahraničních věcí ČR)
  • Týč, V.: Dokumenty ke studiu práva ES (EU) I, II. Skripta, MU v Brně 2003
Informace učitele
Plán konzultací předmětu Evropské právo pro ekonomy I
ve šk.r.2003/2004-podzimní semestr.
26.9.2003
Úvod do evropského práva - právo vniztrostátní, mezinárodní, komunitární
Evropská integrace, ES, EU, princip nadstátnosti

10.10.2003

Organizační struktura ES/EU (Komise, Rada) Organizační struktura ES/EU (Evropský parlament, Soudní dvůr) Pojem a charakteristika práva ES - primární a sekundární prameny Vztah práva ES a vnitrostátního práva (přímý účinek,přednost) Legislativní procedury v ES 24.10.2003 Společný trh, jednotný vnitřní trh, hospodářská a měnová unie základní svobody Volný pohyb zboží,. Volný pohyb osob. 7.11.2003 Volný pohyb služeb a kapitálu.Ochrana hospodářské soutěže na společném trhu. Přidružení ČR k ES, příprava na členství v EU (právní problémy).

Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2005, podzim 2006, jaro 2008, jaro 2009.