MKF_POMA Pojistná matematika

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2020
Rozsah
26/0/0. tutorial 16 hodin. 6 kr. k=1. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
Ing. Tomáš Plíhal, Ph.D. (přednášející)
Garance
Ing. Tomáš Plíhal, Ph.D.
Katedra financí - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Iva Havlíčková
Dodavatelské pracoviště: Katedra financí - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
So 14. 11. 12:00–15:50 P201, Pá 20. 11. 12:00–15:50 P103, Pá 27. 11. 12:00–15:50 P103, So 12. 12. 16:00–19:50 P201
Předpoklady
Pojistná matematika navazuje na znalosti z kurzů matematika a statistika, finanční matematika, pojišťovnictví.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na základě počtu pravděpodobnosti se studenti seznámí s konstrukcí a užitím úmrtnostních tabulek i jejich významem v životním pojištění. Pomocí výpočtů na základě odvozených vzorců jednorázového, běžného a področního netto pojistného se studentům přiblíží problematika základních typů pojištění. Dále se seznámí se všeobecnou rovnicí ekvivalence a jejím užitím.

Hlavní cíle kurzu jsou:
porozumění základům pojistné matematiky; osvojení si metod a postupů výpočtu základních charakteristik klasických druhů pojištění; pochopení principu výpočtů v pojistné matematice; schopnost samostatně řešit problémy i nestandardních pojištění
Výstupy z učení
Student je po úspěšném absolvování předmětu schopen: vysvětlit základy pojistné matematiky, aplikovat metody a postupy výpočtu základních charakteristik klasických druhů pojištění, aplikovat principy výpočtů v pojistné matematice, samostatně řešit problémy i nestandardních pojištění.
Osnova
 • Tématický plán
 • Životní pojištění
 • 1) Základní pojmy, základní principy pojištění, rizika pojišťovny.
 • 2) Úmrtnostní tabulky, komutační čísla a jejich užití.
 • 3)Výpočet jednorázového netto pojistného pro případ smrti a pro případ dožití věku x+n.
 • 4)Výpočet jednorázového netto pojistného pro smíšené pojištění, důchodové pojištění.
 • 5) Pojištění s pevnou dobou výplaty, výpočet běžného netto pojistného, všeobecná rovnice ekvivalence.
 • 6) Brutto pojistné u životního pojištění a jeho výpočet.
 • 7)Pojistné rezervy v pojištění osob.
 • 8) Zillmerova rezerva, pojistně matematické výpočty založené na netto rezervě a brutto rezervě .
 • Neživotní pojištění
 • 9)Tarifní skupiny a základní ukazatele, brutto pojistné.
 • 10)Pojistné rezervy, výpočet rezervy na pojistná plnění.
 • 11)Bonus-malus systém, Markovská analýza.
Literatura
  povinná literatura
 • ČERVINEK, Petr. Pojistná matematika I. 1. vyd. Brno: ESF MU, 2008. 73 s. ISBN 978-80-210-4532-3. info
 • CIPRA, Tomáš. Pojistná matematika : teorie a praxe. Vyd. 1. Praha: Ekopress, 1999. 398 s. ISBN 8086119173. info
  doporučená literatura
 • ČÁMSKÝ, František. Pojistná matematika v životním a neživotním pojištění. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2004. 115 s. ISBN 8021033851. info
 • PROMISLOW, S. David. Fundamentals of actuarial mathematics. Chichester: John Wiley & Sons, 2006. xix, 372. ISBN 0470016892. info
 • GERBER, Hans U. Life insurance mathematics. Edited by Samuel H. Cox. 3rd ed. Zurich: Springer, 1997. xvii, 217. ISBN 354062242X. info
 • MILBRODT, Hartmut a Manfred HELBIG. Mathematische Methoden der Personenversicherung. Berlin: Walter de Gruyter, 1999. xi, 654. ISBN 3110142260. info
 • BOOTH, P. Modern actuarial theory and practice. 2nd ed. Boca Raton: Chapman & Hall/CRC, 2005. xxxiii, 79. ISBN 1584883685. info
 • MØLLER, Thomas a Mogens STEFFENSEN. Market-valuation methods in life and pension insurance. 1st ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2007. xiv, 279. ISBN 9780521868778. info
Výukové metody
Výuka je realizována formou tutoriálů. Náplň tutoriálu vychází z osnovy předmětu. Výuka je založena na předpokladu samostudia. Na tutoriálech se řeší ilustrativní příklady z okruhu probírané problematiky. Výuka je založena na interakci vyučujícího a studentů. Společně jsou řešeny úkázkové příklady.
Metody hodnocení
Zkouška má dvě části – průběžnou (Kontrolní test) a závěrečnou (Závěrečný test)
Podmínkou účasti na zkoušce je úspěšné absolvování Kontrolního testu; podmínkou pro úspěšné absolvování Kontrolního testu je dosažené hodnocení 60% a více.
Pro hodnocení výkonu studentů u zkoušky platí následující klasifikační stupnice:
A= 92 – 100 %
B= 84 – 91 %
C= 76 – 83 %
D= 68 – 75 %
E= 60 – 67 %
F= méně než 60 %

Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (kontrolního testu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (kontrolní test) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/podzim2020/MKF_POMA