MKH_AIMA International Management

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2020
Rozsah
13/0/0. 8 hodin tutoriálu. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Bc. Sylva Žáková Talpová, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Ondřej Částek, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Petr Pirožek, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Ondřej Částek, Ph.D. (cvičící)
Ing. Bc. Sylva Žáková Talpová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Ing. Petr Pirožek, Ph.D.
Katedra podnikového hospodářství - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Vlasta Radová
Dodavatelské pracoviště: Katedra podnikového hospodářství - Ekonomicko-správní fakulta
Předpoklady
! MKH_MEMA Mezinárodní management
Knowledge of the basics of management is an advantage for successful completion of the course.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 50 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/50, pouze zareg.: 0/50
Mateřské obory
Cíle předmětu
The main objective of the course is to understand the interaction of transnational corporations in the international environment. At the end of the course, students should be able to: - understand the international environment in which multinational organizations operate - understand the forces that drive global and European business - gather the necessary information on factors affecting the behaviour of multinational companies operating in a specific region - explain impacts of operations of multinational organizations, their local/global influence; - assess factors involved in the management of multinational organizations; - assess the function of business processes in international management and to draw up arguments to use - understand and apply the concepts developed in the literature.
Výstupy z učení
By the end of this course, students are expected to:
1. master concepts needed to understand international and global management and strategy;
2. understand and analyse issues that are central to international and global management;
3. understand and analyse issues that are central to international and global strategy;
4. evaluate the international human resource strategies and practices employed by multinational corporations.
Osnova
 • 1. Introduction – course outline, background information, global integration;
 • 2. Internationalization;
 • 3. Collective forms of business, cooperation, joint venture, acquisitions;
 • 4. Multinational Businesses and their Strategies;
 • 5. Managing Multinational Business Operations (organizing strategy;
 • ) 6. Managing Multinational Business Operations (HR management).
Literatura
  povinná literatura
 • DERESKY, Helen. International management : managing across borders and cultures : text and cases. Ninth edition, global editio. Boston: Pearson, 2017. 500 stran. ISBN 9781292153537. info
  doporučená literatura
 • LUTHANS, Fred a Jonathan P. DOH. International management : culture, strategy, and behavior. 7th ed. Boston: McGraw-Hill/Irwin, 2009. xxvii, 619. ISBN 9780073381190. info
 • PHATAK, A. V. a R. BHAGAT S. International management :managing in a diverse and dynamic global environment. 2nd ed. Boston: McGraw-Hill/Irwin, 2009. 540 s. ISBN 978-0-07-321057-5. info
Výukové metody
The class sessions consist of interactive lectures and presentations. Out of class workload consists of preparing a case studies presentations (handed in through IS), which are then presented in seminars.
Metody hodnocení
Seminar work: Students choose and present case studies referring to the topics that has been dealt with at the lectures. Active participation in seminars is compulsory. Written examination.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Poznámka k četnosti výuky: 8 hodin tutoriálu.

 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/jaro2020/MKH_AIMA