MKR_HOGE Economic Geography of the Czech Republic

Faculty of Economics and Administration
Spring 2019
Extent and Intensity
0/0/0. 5 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. RNDr. Josef Kunc, Ph.D. (lecturer)
doc. RNDr. Josef Kunc, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. RNDr. Josef Kunc, Ph.D.
Department of Regional Economics and Administration - Faculty of Economics and Administration
Contact Person: Ing. Iveta Suchomelová Vašíčková
Supplier department: Department of Regional Economics and Administration - Faculty of Economics and Administration
Timetable
Sat 23. 3. 16:00–19:50 P403, Fri 10. 5. 12:00–15:50 P403, Fri 17. 5. 12:00–15:50 P403
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
The capacity limit for the course is 74 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 13/74, only registered: 0/74, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/74
Fields of study the course is directly associated with
Course objectives
The course introduces students to the basic facts in the Czech Republic, concerning distribution, development, changes and regional differentiation of vital socioeconomic phenomena and processes as follows: geographic and geopolitical location, population and its structure and dynamics, system of settlement, economic and social sphere, tourism and recreation, barriers to development, socioeconomic regionalizations, landuse and environment.
Syllabus
 • P 1 Basic physical geography characteristics of the Czech Republic. Geopolitical and transport location.
 • P 2 Trends of territorial and administrative organization of contemporary Czech Republic area.
 • P 3,4 Population. Regional distinction of demographic conditions. Population structure and dynamics (scholarship, qualifying structure, spatial mobility, migration processes].
 • P 5,6 Settlement system. Long-term trends in settlement process. Geopolitical changes consequences.
 • P 7 Economic scope I. Agricultural process, contemporary regional problems. Internal and external factors and their effect to capacity and structure. (privatization, ingression to the EU), consequences of agricultural production intensity and structure changes and land resources use.
 • P 8,9 Economic scope II. Industry. Specific characteristics of aggregate and regional industry. Producing and structural specifics, underdeveloped and perspective regions, developing and declining branchs.
 • P 10,11 Services. Long-term trends of services regional distinction, contemporary regional changes and regional spcifics. Retail tranformation.
 • P 12 Regional aspects of tourism trends. Tourism as a support chance of economically weak and underdeveloped regions.
 • P 13 Environment quality nad technical infrastructure. Landuse. Development barriers.
Literature
 • Populační vývoj České republiky 1990-2002. Edited by Zdeněk Pavlík - Milan Kučera. 1. vyd. Praha: Demoart, 2002. 98 s. ISBN 80-902686-8-4. info
 • TOUŠEK, Václav, Irena SMOLOVÁ, Miloš FŇUKAL, Martin JUREK and Pavel KLAPKA. Česká republika: portréty krajů (Czech Republic - Portraits of Regions). Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2005. 136 pp. ISBN 8023963058. info
 • Hampl, Martin. Regionální vývoj : specifika české transformace, evropská integrace a obecná teorie. Praha : Univerzita Karlova, 2001. 328 s. : m. ISBN 80-902686-6-8.
 • SZCZYRBA, Zdeněk. Maloobchod v ČR po roce 1989 : vývoj a trendy se zaměřením na geografickou organizaci. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2005. 126 s. ISBN 8024412748. info
 • Populační vývoj České republiky 2001 - 2006. 1 vyd. Praha: Demoart, 2007. 114 s. ISBN 978-80-86561-77-6. info
 • SRHOLEC, Martin. Přímé zahraniční investice v České republice : teorie a praxe v mezinárodním srovnání. Praha: Linde, 2004. ISBN 80-86131-52-1. info
Teaching methods
Lessons take form seminars. Reading of the obligatory literature is expected.
Assessment methods
Form of examination: written test.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught annually.
Information on course enrolment limitations: max. 20 cizích studentů; studenti geografických oborů Přírodovědecké fakulty si mohou předmět zapsat pouze před absolvováním obdobných předmětů na mateřské fakultě
Information about innovation of course.
This course has been innovated under the project "Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky (CZ.1.07/2.2.00/28.0227)" which is cofinanced by the European Social Fond and the national budget of the Czech Republic.

logo image
The course is also listed under the following terms Spring 2009, Spring 2010, Spring 2011, Spring 2012, Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017, Spring 2018.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/econ/spring2019/MKR_HOGE