MKR_IPRK Inovační procesy a konkurenceschopnost

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2022
Rozsah
26/0/0. tutorial 12 hodin. 8 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Ing. Viktorie Klímová, Ph.D. (přednášející)
Ing. Tereza Lelková (pomocník)
Garance
doc. Ing. Viktorie Klímová, Ph.D.
Katedra regionální ekonomie a správy - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Iveta Suchomelová Vašíčková
Dodavatelské pracoviště: Katedra regionální ekonomie a správy - Ekonomicko-správní fakulta
Předpoklady
! MKR_IPRO Inovační procesy
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je vysvětlit studentům význam inovací pro regionální rozvoj a seznámit je s možnostmi, jak inovační politika může ovlivnit rozvoj inovací na daném území. Cílem také je demonstrovat studentům, že každý regionální inovační systém je jedinečný a že tedy inovační politika musí být přizpůsobena na míru každému regionu.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
- definovat základní pojmy z oblasti inovací;
- diskutovat význam inovací pro regionální rozvoj;
- diskutovat roli jednotlivých aktérů v inovačním procesu;
- definovat nástroje používané na podporu inovací a posoudit jejich vhodnost v určitých podmínkách;
- zhodnotit inovační výkonnost regionu a provést regionální komparaci;
- navrhnout vhodný způsob ochrany práv průmyslového vlastnictví.
Osnova
 • Úvod do problematiky, vymezení základních pojmů.
 • Teoretické přístupy k pojetí a významu inovací.
 • Evropská politika podpory inovací.
 • Národní inovační systém ČR, strategické dokumenty pro rozvoj inovací.
 • Regionální inovační systémy, podpora inovací v regionech.
 • Sběr dat o inovacích, hodnocení inovačního prostředí, ukazatele hodnocení VaV.
 • Inovační centra, podnikatelské inkubátory a vědecko-technické parky.
 • Klastry, technologické platformy a ostatní kooperační uskupení.
 • Ochrana duševního vlastnictví.
 • Financování inovačních firem.
 • Podpora výzkumu a vývoje.
Literatura
  povinná literatura
 • KLÍMOVÁ, Viktorie. Inovační procesy. Brno: Masarykova univerzita. (studijní text)
 • VITURKA, Milan, Petr HALÁMEK, Viktorie KLÍMOVÁ, Vilém PAŘIL a Vladimír ŽÍTEK. Regionální rozvoj, politika a správa. Díl 1: Regionální rozvoj. Brno: ESF MU, 2015.
 • VITURKA, Milan, Petr HALÁMEK, Viktorie KLÍMOVÁ, Vilém PAŘIL a Vladimír ŽÍTEK. Regionální rozvoj, politika a správa. Díl 2: Politika a správa. další spoluautoři: Labounková Vladimíra, Šich Pavel. Brno: ESF MU, 2015.
  doporučená literatura
 • FAGERBERG, Jan, David C. MOWERY a Richard R. NELSON. The Oxford handbook of innovation. 1st ed. Oxford: Oxford University Press, c2005. ISBN 978-0-19-926455-1.
 • SKOKAN, K.: Konkurenceschopnost, inovace a klastry v regionálním rozvoji. Repronis, Ostrava 2004. ISBN 80-7329-059-6.
Výukové metody
Předmět je vyučován ve formě tutoriálů. Předpokládá se samostudium povinné literatury.
Metody hodnocení
Písemná zkouška, která má dvě části, a to otevřené otázky (doplňovací) a testové otázky (multi choice). K úspěšnému zvládnutí zkoušky je třeba získat 60 % bodů. Podmínky přistoupení ke zkoušce: zpracování seminární práce (POT).
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Poznámka k četnosti výuky: 12 hodin.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/jaro2022/MKR_IPRK