MKR_RE2 Regionální ekonomie a politika II

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2009
Rozsah
0/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. RNDr. Milan Viturka, CSc. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Milan Viturka, CSc.
Katedra regionální ekonomie a správy - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Iveta Suchomelová Vašíčková
Rozvrh
So 21. 2. 12:50–16:15 P303, Ne 8. 3. 8:30–11:50 P303, So 28. 3. 12:50–16:15 P303, So 23. 5. 8:30–11:50 P303
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 70 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/70, pouze zareg.: 0/70, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/70
Jiné omezení: max. 20 cizích studentů; cvičení pouze pro studenty ESF
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Po obsahové stránce lze výuku předmětu rozčlenit na dvě základní části: teoretickou a aplikační. V první z nich je podán ucelený přehled teorií regionálního rozvoje. V aplikační oblasti je pozornost soustředěna zejména na problematiku hodnocení kvality podnikatelského prostředí, představující spolu s kvalitou firem základní komponenty regionální konkurenceschopnosti, a dále na vybrané dílčí problémové oblasti (např. interaktivní modely regionální konkurenceschopnosti, mezinárodní spolupráce malých a středních firem). Příslušné poznatky jsou návazně prezentovány z pohledu tvorby koncepčních a strategických dokumentů cílených na podporu regionálního rozvoje a jejich využití v rámci specifických nástrojů podpory regionálního rozvoje (investiční pobídky, regionální marketing).
Absolvováním tohoto předmětu student získá schopnosti hodnotit prostorovou dimenzi jako ekonomickou kategorii a převádět nabyté znalosti do řešení praktických ekonomických problémů (včetně vazeb na regionální politiku).
Osnova
 • 1.Neoklasické a neoliberální teorie regionálního rozvoje (např. růstové účetnictví nová ekonomická geografie a nová teorie růstu) a jejich průmět v regionální politice.
 • 2 Keynesiánské teorie (např. Harrod-Domarův růstový model, teorie nerovnoměrného rozvoje) a jejich průmět v regionální politice.
 • 3 Strukturalistické a regulační teorie (neomarxistické teorie, kalifornská škola) a jejich průmět v regionální politice.
 • 4 Kriticko-realistické a institucionální teorie (teorie územních děleb práce, teorie učících se regionů) a jejich průmět v regionální politice.
 • 5 Současná regionální politika ve vazbě na teorie regionálního rozvoje (shrnutí).
 • 6 Regionální interdependence a podmíněnost regionálního rozvoje (potenciál ovlivnění a potenciál reakce).
 • 7 Mezinárodní spolupráce malých a středních firem (hlavní typy spolupráce, navázání spolupráce, podpůrná infrastruktura).
 • 8 Hodnocení kvality podnikatelského prostředí (národní a regionální modely hodnocení), výběr hlavních faktorů a podnikatelské preference.
 • 9 Aplikace regionálního modelu hodnocení na příkladě ČR (vývojové změny podnikatelských preferencí).
 • 10 Ekonomická integrace prostoru (tvorba územních rozvojových os a podnikatelských sítí).
 • 11 Investiční pobídky a jejich systémy (příklady vybraných zemí včetně ČR)
 • 12 Regionální marketing, vybrané příklady (typy marketingových strategií, volba marketingového mixu).
 • 13 Tržně orientované strategie regionálního rozvoje, teoretická východiska a praktické souvislosti.
Literatura
 • VITURKA, Milan. Regionální ekonomie II. První. Brno: ESF MU, 2000. 91 s. ISBN 80-210-2257-4. info
 • 1. Blažek, J., Uhlíř, D.: Teorie regionálního rozvoje. UK Praha, 2002. ISBN 80-246-0384-5.
 • Armstrong, Harvey, Tayolor, Jim. Regional economics and policy. 3rd ed., Blackwell Publisher 2000,434 p. ISBN 0-631-21713-4.
Metody hodnocení
Forma zkoušky: písemná.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/jaro2009/MKR_RE2