MKV_EKSP Ekonomika sportu

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2022
Rozsah
26/0/0. tutoriál 12 hodin. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Ing. Marek Pavlík, Ph.D. (přednášející)
Garance
Ing. Marek Pavlík, Ph.D.
Katedra veřejné ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Jana Biskupová
Dodavatelské pracoviště: Katedra veřejné ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Předpoklady
Předmět je určen pro 4. ročník studia oboru Veřejná ekonomika a správa. Předmět navazuje na studium základních předmětů veřejné ekonomiky, mikroekonomie, veřejných financí. Je tedy doporučeno (není povinné) zapisovat si předmět nejdříve ve 2.ročníku bakalářského studia.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavním cílem kurzu je, aby studenti získali následující dovednosti a schopnosti:
- aplikace předchozích obecnějších znalostí na odvětví sportu;
- porozumění principu finančních toků v odvětví sportu (veřejné i soukromé zdroje);
- porozumění systému institucionálního zabezpečení sportu a problematika politiky podpory sportu;
- porozumění dopadům investic do sportu a jejich širším souvislostem;
- orientace v relevantních aktuálních politikách a platné legislativě
- analýza problematiky financování a strategie klubu ve vztahu k veřejným zdrojům
-schopnost samostatně aplikovat poznatky na praktické problémy
Výstupy z učení
Hlavním cílem kurzu je, aby studenti získali následující dovednosti a schopnosti:
- aplikace předchozích obecnějších znalostí na odvětví sportu;
- porozumění principu finančních toků v odvětví sportu (veřejné i soukromé zdroje);
- porozumění systému institucionálního zabezpečení sportu a problematika politiky podpory sportu;
- porozumění dopadům investic do sportu a jejich širším souvislostem;
- orientace v relevantních aktuálních politikách a platné legislativě
- analýza problematiky financování a strategie klubu ve vztahu k veřejným zdrojům
-schopnost samostatně aplikovat poznatky na praktické problémy
Osnova
 • Předmět je tvořen následujícími tematickými okruhy:
 • - Základní pojmy a historie sportu
 • - Institucionální zabezpečení sportu - veřejný, smíšený i soukromý sektor (na úrovni zahraniční, i České republiky). Politika podpory sportu
 • - Socio-ekonomické aspekty sportu včetně Mikroekonomických a makroekonomických aspektů
 • - Financování sportu - veřejné zdroje a soukromé zdroje
 • - Problematika dotací – z pohledu státu i sportovních klubů a specifika investic do sportu.
 • - Sportovní klub- jeho charakteristika financování a strategie
Literatura
  povinná literatura
 • NOVOTNÝ, Jiří. Sport v ekonomice. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011. 512 s. ISBN 9788073576660. info
 • HOBZA, Vladimír a Jaroslav REKTOŘÍK. Základy ekonomie sportu. Praha: Ekopress, 2006. 191 s. ISBN 8086929043. info
  doporučená literatura
 • KING, Neil A. Sport policy and governance : local perspectives. 1sr ed. Amsterdam: Elsevier, 2009. xvi, 301. ISBN 9780750685474. info
 • ČÁSLAVOVÁ, Eva. Management sportu. Praha: East west publishing company, 2000. 172 s. ISBN 80-7219-010-5. info
 • HOULIHAN, Barrie. Sport, policy and politics : a comparative analysis. First edition. London: Routledge, Taylor & Francis Group, 1997. xvii, 313. ISBN 0415129192. info
Výukové metody
Studentům jsou prezentovány jednotlivé tematické okruhy a následně je vedena diskuze. Studenti současně na vybraných příkladech, case studies, vybraných problémech aplikují své znalosti. K výuce některých témat jsou zváni i odborníci z praxe a následně je s nimi vedena diskuze
Metody hodnocení
Zápočet: Získat min 25 bodů za semestr
Vypracovat POT (seminární práce). Max. počet bodů 40. Termín odevzdání: 14.5.. Každý den po termínu = -2body. Pro přistoupení ke zkoušce je třeba mít nenulový počet bodů. Dobrovolné aktivity (každá pouze 1x za semestr):
Zkouška: písemný test a ústní zkouška. Písemný test pro přistoupení ke zkoušce min.60 bodů ze 100. Body z dobrovolného online testu se přičítají do minima
Ústní zkouška: Zkouška: 4 dny před konámím zkoušky je studentům zadán problémový úkol, student jej vyřeší a připraví si prezentaci v délce 10min. Prezentace je ohodnocena 0-40 body, které v součtu s body získanými v semestru vytvoří známku.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Poznámka k četnosti výuky: 12 hodin.
Pokud se zapíše méně než 15 studentů, může být předmět vyučován více individuálně, příp. blokovou formou.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/jaro2022/MKV_EKSP