MKV_EKSP Ekonomika sportu

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Marek Pavlík, Ph.D. (přednášející)
Garance
Ing. Marek Pavlík, Ph.D.
Katedra veřejné ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Jana Biskupová
Dodavatelské pracoviště: Katedra veřejné ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Předpoklady
Předmět je určen pro 4. ročník studia oboru Veřejná ekonomika a správa. Předmět navazuje na studium základních předmětů veřejné ekonomiky, mikroekonomie, veřejných financí. Je tedy doporučeno (není povinné) zapisovat si předmět nejdříve ve 2.ročníku bakalářského studia.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Hlavním cílem kurzu je, aby studenti získali následující dovednosti a schopnosti:
- aplikace předchozích obecnějších znalostí na odvětví sportu;
- porozumění principu finančních toků v odvětví sportu (veřejné i soukromé zdroje);
- porozumění systému institucionálního zabezpečení sportu a problematika politiky podpory sportu;
- porozumění dopadům investic do sportu a jejich širším souvislostem;
- orientace v relevantních aktuálních politikách a platné legislativě
- analýza problematiky financování a strategie klubu ve vztahu k veřejným zdrojům
-schopnost samostatně aplikovat poznatky na praktické problémy
Osnova
 • Předmět je tvořen následujícími tematickými okruhy:
 • - Základní pojmy a historie sportu
 • - Institucionální zabezpečení sportu - veřejný, smíšený i soukromý sektor (na úrovni zahraniční, i České republiky). Politika podpory sportu
 • - Socio-ekonomické aspekty sportu včetně Mikroekonomických a makroekonomických aspektů
 • - Financování sportu - veřejné zdroje a soukromé zdroje
 • - Problematika dotací – z pohledu státu i sportovních klubů a specifika investic do sportu.
 • - Sportovní klub- jeho charakteristika financování a strategie
Literatura
  povinná literatura
 • NOVOTNÝ, Jiří. Sport v ekonomice. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011. 512 s. ISBN 9788073576660. info
 • HOBZA, Vladimír a Jaroslav REKTOŘÍK. Základy ekonomie sportu. Praha: Ekopress, 2006. 191 s. ISBN 8086929043. info
  doporučená literatura
 • HOULIHAN, Barrie. Sport, Policy and Politics: A Comparative Analysis. Routledge; 1 edition (27 Nov 1997). ISBN 0415129192
 • ČÁSLAVOVÁ, Eva. Management sportu. Praha: East west publishing company, 2000. 172 s. ISBN 80-7219-010-5. info
Výukové metody
Studentům jsou prezentovány jednotlivé tematické okruhy a následně je vedena diskuze. Studenti současně na vybraných příkladech, case studies, vybraných problémech aplikují své znalosti. K výuce některých témat jsou zváni i odborníci z praxe a následně je s nimi vedena diskuze
Metody hodnocení
Kurz je zakončen zkoušku. Student se může zúčastnit zkoušky, pokud získá zápočet:
- zápočet - online test otevřený od 1.5 do 17.5. Test lze 3xopakovat, minimální % zisk bodů = 70%
Zkouška:
- bodový zisk ze závěrečného testu (max. 80 bodů). Minimum je 45 bodů - vypracování POTu (max. 20 bodů)
- volitelné: vypracování resumé (v češtině) z anglického odborného článku (max. 5 bodů).
Podrobnosti viz organizační pokyny
Dopustí-li se student u zkoušky nedovoleného jednání, zejména používání různých nedovolených pomůcek („taháků“), opisování, vynášení zadání testů a vůbec jednání narušující průběh zkoušky, přeruší učitel zkoušku a podle závažnosti přestupku udělí klasifikaci do ISu F, nebo FF, případně i FFF. Uvedený postup se vztahuje na všechny aktivity, které vstupují do závěrečného hodnocení předmětu, (POTy, seminární práce, referáty, apod.).
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Poznámka k četnosti výuky: 12 hodin.
Pokud se zapíše méně než 15 studentů, může být předmět vyučován více individuálně, příp. blokovou formou.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu "Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky (CZ.1.07/2.2.00/28.0227)", který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/jaro2019/MKV_EKSP

Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 11. 2018 01:20, 47. (lichý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému