MKV_ESZS Ekonomika sociálního zabezpečení a služeb

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/0. 5 kr. k=1. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Ing. Mirka Wildmannová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Ing. Mirka Wildmannová, Ph.D.
Katedra veřejné ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Jana Biskupová
Dodavatelské pracoviště: Katedra veřejné ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
Pá 18. 2. 12:00–15:50 P201, So 2. 4. 16:00–19:50 P201, Pá 13. 5. 12:00–15:50 P201
Předpoklady
( BKV_ZASP Základy sociální politiky )
Absolvování předmětu Ekonomika veřejného sektoru, Sociální a veřejná politika
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Ekonomika sociálního zabezpečení a služeb (PVESZS) Studenti se již seznámili se systémem sociálního zabezpečení z různých hledisek v řadě předmětů I. a II. stupně studia. Tento předmět navazuje na znalosti již získané a jde dále do hloubky tohoto významného sociálně-ekonomického systému, a to: konkrétními rozbory jednotlivých prvků systému sociálního zabezpečení variantami možných řešení, jejich předpoklady a důsledky historickými a mezinárodními komparacemi různých systémů sociálního zabezpečení rozborem současného stavu transformace v oblasti soc. zabezpečení a možnými směry dalšího vývoje v ČR. Ve výkladu systému sociálního zabezpečení je věnována pozornost institucionálnímu i právnímu zajištění, aktuálním otázkám, finančním nástrojům a též současné koncepci organizace sociálních služeb. Požadavky k zápočtu: vypracování seminární práce. Forma zkoušky: ústní.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- identifikovat jednotlivé sociální události a zařadit je do systému;
- orientovat se v systému sociálního zabezpečení - systém sociálního pojištění;
- specifikovat jednotlivé dávky státní sociální podpory včetně legislativního a ekonomického procesu;
- specifikovat jednotlivé dávky sociální pomoci včetně legislativního a ekonomického procesu;
- znát ekonomické a legislativní souvislosti systému sociálních služeb, včetně institucionálního a terénního zajištění;
Osnova
 • 1. Realizace financování, makroekonomické souvislosti 2. Geneze systémů sociálního zabezpečení 3. Zabezpečení starých občanů 4. Zabezpečení zdraví a zdravotně postižených 5. Zabezpečení rodiny 6. Zabezpečení v nezaměstnanosti, migrační politika 7. Zabezpečení chudých a dezintegrovaných 8. Sociální služby, ústavy sociální péče 9. Koordinace národních systémů sociálního zabezpečení, sociální soudržnost, vyloučenost a tvorba sociální politiky
Literatura
  povinná literatura
 • KREBS, Vojtěch. Sociální politika. 6., přepracované a aktuali. Praha: Wolters Kluwer, 2015. 566 stran. ISBN 9788074789212. info
  doporučená literatura
 • PILÁT, Miroslav. Komunitní plánování sociálních služeb v současné teorii a praxi. Vydání první. Praha: Portál, 2015. 198 stran. ISBN 9788026209324. info
 • ČÁMSKÝ, Pavel, Jan SEMBDNER a Dagmar KRUTILOVÁ. Sociální služby v ČR v teorii a praxi. Vydání první. Praha: Portál, 2011. 263 stran. ISBN 9788026200277. info
 • WILDMANNOVÁ, Mirka. Sociální politika. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 128 s. ISBN 8021036575. info
Výukové metody
teoretická příprava domácí příprava třídní diskuse
Metody hodnocení
Zkouška: průběžný test základních znalostí, zkouška ústní Požadavky: odevzdání vypracováné seminární práce.


Dopustí-li se student u zkoušky nedovoleného jednání, zejména používání různých nedovolených pomůcek („taháků“), opisování, vynášení zadání testů a vůbec jednání narušující průběh zkoušky, přeruší učitel zkoušku a podle závažnosti přestupku udělí klasifikaci do ISu F, nebo FF, případně i FFF. Uvedený postup se vztahuje na všechny aktivity, které vstupují do závěrečného hodnocení předmětu, (POTy, seminární práce, referáty, apod.).
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Zapisují si studenti, kteří absolvovali BKV_ZASP. Pokud se zapíše méně než 15 studentů, může být předmět vyučován více individuálně, příp. blokovou formou.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/jaro2022/MKV_ESZS