MKV_VES2 Veřejná správa 2

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2022
Rozsah
13/0/0. tutoriál 8 hodin. 4 kr. k=2. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
JUDr. Tomáš Foltas, Ph.D. (přednášející)
prof. Ing. Juraj Nemec, CSc. (přednášející)
doc. Ing. David Špaček, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Ing. David Špaček, Ph.D.
Katedra veřejné ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Jana Biskupová
Dodavatelské pracoviště: Katedra veřejné ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Předpoklady
Žádné předpoklady nejsou požadovány.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavním cílem kurzu je uvést do teorie veřejné správy a veřejného sektoru a v pokročilejší rovině se věnovat vybraným trendům reforem a výsledkům a problémům reforem veřejné správy v ČR a v zahraničí.
Výstupy z učení
Absolvováním kurzu budou studenti schopni:
• pochopit a charakterizovat termín veřejná správa v jeho širokosti na základě poznatků z vědních disciplín obecného správního práva, správní vědy a veřejné ekonomie;
• seznámit s průběhem a aktuálními směry reformy veřejné správy v České republice a v zahraničí a diskutovat o nich;
• diskutovat o pozitivech a problémech zapojování občanů do veřejné správy;
• diskutovat o modelech a problémech organizace veřejné správy a správního systému (vč. dekoncentrace a decentralizace);
• kriticky popsat odpovědnostní systém veřejné správy a diskutovat o jeho problémech a možnostech;
• porozumět specifikům etiky ve veřejné správě a diskutovat o nástrojích a prolémech protikorupční politiky;
• rozšířit znalosti o trendech a problémech e-governmentu v ČR a porovnat českou praxi se zahraničními trendy a diskutovat o existujících bariérách.
Osnova
 • Předpokládané okruhy výuky jsou následující:
 • 1) Stát a veřejná správa a jejich funkce v minulosti a v současnosti
 • 2)Reformy veřejné správy a jejich motivy a trendy, česká správní reforma, její východiska a problémy
 • 3) Organizace veřejné správy, role a problémy správního systému
 • 4) E-government a digitalizace - dosavadní vývoj a problémy
 • 5) Odpovědnost ve veřejné správě, systém a problémy kontroly a koordinace veřejné správy
 • 6) Etika a protikorupční politika - nástroje a problémy.
Literatura
  povinná literatura
 • ŠPAČEK, David. Public management v teorii a praxi. Praha: C. H. Beck, 2016. ISBN 978-80-7400-621-0. info
 • Literatura v e-čítance k jednotlivým tématům.
 • POLLITT, Christopher a Geert BOUCKAERT. Public management reform: a comparative analysis : new public management, governance, and the neo-Weberian state. xvii. New York: Oxford University Press, 2011. 367 s. 3rd. ISBN 978-0-19-959509-9. info
 • Relevantní legislativa.
  doporučená literatura
 • RAINEY, Hal G. Understanding and managing public organizations. 4th ed. San Francisco: Jossey-Bass, 2010. xx, 524. ISBN 9780470402924. info
 • Bileišis, M. et al. (2017). Public Administration Reforms in Eastern European Union Member States. Post-Accession Convergence and Divergence.
 • Aktuální výstupy projektu EUPACK.
 • Hammerscmid, G. et al. (Eds.). (2016). Public Administration Reforms in Europe. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
  neurčeno
 • Relevantní dokumenty úřadů apod.
Výukové metody
Teoretická příprava, diskuze během tutoriálu, samostudium literatury spojené s konkrétními úkoly.
Metody hodnocení
Pro prezenční formu studia jsou stanoveny tyto náležitosti:

1. Průběžná příprava na jednotlivé tutoriály, která jsou založena na diskuzi stanovených otázek.
2. Úspěšné absolvování závěrečné zkoušky (má buď písemnou, nebo ústní formu, a to podle počtu studentů v předmětu).

Požadavky na úspěšné absolvování předmětu jsou spolu s literaturou vždy specifikovány před začátkem semestru v interaktivní osnově a ve stažitelném studijním plánu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Poznámka k četnosti výuky: 8 hodin.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/jaro2022/MKV_VES2