MKV_VEVO Veřejná volba

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2021
Rozsah
26/0/0. tutoriál 16 hodin. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Ivan Malý, CSc. (přednášející)
doc. Ing. Vladimír Hyánek, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D.
Katedra veřejné ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Jana Biskupová
Dodavatelské pracoviště: Katedra veřejné ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
Pá 15. 10. 12:00–15:50 P201, So 20. 11. 12:00–15:50 P201, Pá 26. 11. 12:00–15:50 P201, Pá 10. 12. 16:00–19:50 P201
Předpoklady
! MKV_TEVS Teorie veřejného sektoru
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavním cílem předmětu je prohloubení základních vědomostí studenta zabývajícího se veřejným sektorem o nezbytný aspekt vlivu politického procesu na přijatá řešení. Do určité míry předmět přináší nový pohled na efektivnost veřejného sektoru, neboť do analýz vnáší předpoklad metodologického individualismu. Rozhodnutí veřejného sektoru tak nejsou dále vnímaná pouze jako výsledek objektivní ekonomické analýzy, ale také jako výsledek střetu zájmů jednotlivých aktérů veřejné volby. Student se proto v rámci předmětu dozví jaká je role jednotlivých subjektů (hráčů) v procesu tvorby kolektivního rozhodnutí. Dalším dílčím cílem je motivovat alespoň některé ze studentů k hlubšímu studiu teoretických problémů spojených s fungováním veřejného sektoru.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu je student schopen: - porozumět roli kolektivního rozhodování jako nástroje rozhodování ve večřejném sektoru - vyhodnotit výhody a nevýhody kolektivního rozhodování, zejména s ohledem na dopady na efektivnost - posoudit roli jednotlivých aktérů veřejné volby (politici, voliči, zájmové skupiny, byrokracie)
Osnova
 • 1. Úvod do Teorie veřejné volby. Co nového přinesla?
 • 2. Alokační neefektivnost a tržní selhání
 • 3. Stát jako nástroj koordinace a regulace individuálních akcí
 • 4. Vliv fiskálních institucí na výsledek veřejné volby
 • 5. Veřejná volba v přímé demokracii
 • 6. Hlasovací pravidla a alternativní mechanismy rozhodování
 • 7. Zastupitelská demokracie a federalismus I.
 • 8. Zastupitelská demokracie a federalismus II – rozšiřující témata
 • 9. Charakteristické chování voličů
 • 10. Ekonomie byrokracie
 • 11. Zájmové skupiny a lobbing
 • 12. Veřejná volba ve světle experimentální a behaviorální ekonomie
Literatura
  povinná literatura
 • ŠPALEK, Jiří. Veřejné statky: Teorie a experiment. 1. vyd. Praha: C.H, Beck, 2011. 224 s. Edice Ekonomie. ISBN 978-80-7400-353-0. info
 • MUELLER, Dennis C. Public choice. III. 1st ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2003. xix, 768 s. ISBN 0-521-89475-1. info
 • BUCHANAN, James M. Veřejné finance v demokratickém systému. Translated by Eva Nevrlá. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 1998. xvi, 324. ISBN 8072261169. info
  doporučená literatura
 • HILLMAN, Arye L. Public finance and public policy : responsibilities and limitations of government. 2nd. ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2009. x, 859. ISBN 9780521738057. info
 • MEDVEĎ, Jozef. Verejné financie. Bratislava: Sprint, vfra, 2005. 464 s. ISBN 8089085326. info
 • BARR, N. A. The economics of the welfare state. 4. ed. Oxford: Oxford University Press, 2004. 408 s. ISBN 019926497X. info
 • JACKSON, P. M. a C. V. BROWN. Ekonomie veřejného sektoru. Translated by Václav Urbánek. 1. vyd. Praha: Eurolex Bohemia, 2003. 733 s. ISBN 80-86432-09-2. info
 • Perspectives on public choice : a handbook. Edited by Dennis C. Mueller. 1st ed. Cambridge: Cambridge University Press, 1997. xiii, 672. ISBN 0521556546. info
 • DAVIS, Douglas D. a Charles A. HOLT. Experimental economics. Princeton: Princeton University Press, 1992. viii, 572. ISBN 0691043175. info
 • DOWNS, Anthony. An economic theory of democracy. Renewed 1985. Boston: Addison-Wesley, 1957. x, 310. ISBN 0060417501. info
Výukové metody
přednášky, samostudium zadané literatury, skupinové diskuse, účast na experimentech.
Metody hodnocení
ústní zkouška - 40% celkového hodnocení během semestru jsou požadovány dva průběžné testy. Jejich hodnocení se podílí na výsledné známce ze 60% Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět si nezapisují studenti, kteří již absolvovali předmět MKV_TEVS.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/podzim2021/MKV_VEVO