EN

ESF:MPE_HOP2 Hospodářská politika 2 - Informace o předmětu

MPE_HOP2 Hospodářská politika 2

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2018
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Hana Lipovská (přednášející)
doc. Ing. Zdeněk Tomeš, Ph.D. (přednášející)
prof. Ing. Antonín Slaný, CSc. (přednášející)
Garance
doc. Ing. Zdeněk Tomeš, Ph.D.
Katedra ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jarmila Šveňhová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
Po 8:00–9:50 P102
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: max. 20 cizích studentů; cvičení pouze pro studenty ESF
Mateřské obory
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je navázat na teoretické znalosti studentů získané zejména v předmětech Makroekonomie 1 a Makroekonomie 2 a aplikovat je na konkrétní aktuálně řešené problémy hospodářské politiky. Obsahově předmět reflektuje základní tematické okruhy hospodářské politiky (viz Osnova). Současně však klade důraz na jejich proměnu po ekonomické krizi v roce 2009. Studentům jsou připomenuta jim již známá teoretické východiska, nastíněny jejich nedostatky, které se objevily v průběhu ekonomické krize a potenciální výzvy ke změnám ekonomického paradigmatu. Teoretická východiska jsou doplněna o poznatky z empirických studií, které jejich platnost potvrdily či vyvrátily. Vedle empirických studií se v předmětu pracuje rovněž s aktuálními statistickými daty.
Osnova
 • 1. Úvod do hospodářské politiky a politické ekonomie (Vztah mezi ekonomickou teorií, hospodářskou politikou a ekonomikou) 2. Role aktérů hospodářské politiky (Politické strany, role lídrů, lobby, volby a jejich vliv na ekonomiku) 3. Systém národního účetnictví (Význam národních účtů, makroekonomické identity, sektorové účty) 4. Ekonomický růst (Příčiny Velké recese, zdroje růstu po krizi) 5. Trh práce (Zaměstnanost a nezaměstnanost, technologická nezaměstnanost, mzdy) 6. Veřejné finance po Velké recesi (Řízení veřejného dluhu, struktura a udržitelnost dluhu) 7. Ceny, měnový vývoj (Nové přístupy k odhadování míry inflace, inflační cílování) 8. Nekonvenční monetární politika během Velké recese (Kvantitativní a kvalitativní uvolňování, kurzové intervence) 9. Makroobezřetnostní politika (Finanční stabilita, nástroje makroprudenční politiky) 10. Vnější ekonomické vztahy (Zahraniční obchod, obchodní války, targetový dluh) 11. Teorie penzijních systémů (Demografický vývoj, sociální modely) 12. České ekonomické myšlení (Rašínova měnová reforma, Engliš, Macek a Velká hospodářská krize) 13. Vzájemná provázanost monetární a fiskální politiky
Literatura
  povinná literatura
 • ROJÍČEK, Marek, Vojtěch SPĚVÁČEK, Jan VEJMĚLEK, Eva ZAMRAZILOVÁ a Václav ŽĎÁREK. Makroekonomická analýza : teorie a praxe. První vydání. Praha: Grada, 2016. 543 stran. ISBN 9788024758589. info
 • BÉNASSY-QUÉRÉ, Agnès. Economic policy : theory and practice. Oxford: Oxford University Press, 2010. xii, 709. ISBN 9780195322736. info
 • VOSTATEK, Jaroslav. Penzijní teorie a politika. 1. vydání. Praha: C.H. Beck, 2016. xix, 267. ISBN 9788074005718. info
  doporučená literatura
 • DRAZEN, Allan. Political economy in macroeconomics. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 2002. xiv, 775. ISBN 0691092575. info
Výukové metody
přednášky, aplikace mj. prostřednictvím prostudovaní vybraných odborných článků, diskuze
Metody hodnocení
Zkouška má dvě části. Úspěšné složení (min. 60 %) první části (písemný test, 20 otázek s právě jednou správnou odpovědí, 45 minut) je nutnou podmínkou pro připuštění k ústní části (15 minut), která otázkami bude kopírovat státnicové otázky z předmětu Hospodářská politika 2. Ústní a písemná část zkoušky se konají ve stejný den.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Přednášky jsou dostupné online a ze záznamu.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu "Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky (CZ.1.07/2.2.00/28.0227)", který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/podzim2018/MPE_HOP2