MPE_HOP2 Hospodářská politika 2

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2023
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. Ing. Zdeněk Tomeš, Ph.D. (přednášející)
prof. Ing. Antonín Slaný, CSc. (přednášející)
Ing. Magdalena Šuterová (přednášející)
Garance
prof. Ing. Zdeněk Tomeš, Ph.D.
Katedra ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jarmila Šveňhová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 10 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je navázat na teoretické znalosti studentů získané zejména v předmětech Makroekonomie 1 a Makroekonomie 2 a aplikovat je na konkrétní aktuálně řešené problémy hospodářské politiky. Obsahově předmět reflektuje základní tematické okruhy hospodářské politiky (viz Osnova). Současně však klade důraz na jejich proměnu po ekonomické krizi v roce 2009. Studentům jsou připomenuta jim již známá teoretické východiska, nastíněny jejich nedostatky, které se objevily v průběhu ekonomické krize a potenciální výzvy ke změnám ekonomického paradigmatu. Teoretická východiska jsou doplněna poznatky z empirických studií.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen aplikovat své teoretické poznatky na aktuální problémy hospodářské politiky. Seznámí se s vybranými texty (kapitoly a odborné studie) a bude o nich vést diskuzi.
Osnova
 • 1. Úvod do hospodářské politiky, role aktérů hospodářské politiky
 • 2. Systém národního účetnictví, ekonomický růst
 • 3. Trh práce a penzijní systémy
 • 4. Fiskální politika
 • 5. Inflace, monetární a makroprudenční politika
 • 6. Vnější ekonomické vztahy
Literatura
  doporučená literatura
 • ROJÍČEK, Marek, Vojtěch SPĚVÁČEK, Jan VEJMĚLEK, Eva ZAMRAZILOVÁ a Václav ŽĎÁREK. Makroekonomická analýza : teorie a praxe. První vydání. Praha: Grada, 2016. 543 stran. ISBN 9788024758589. URL info
 • DRAZEN, Allan. Political economy in macroeconomics. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 2002. xiv, 775. ISBN 0691092575. info
 • BÉNASSY-QUÉRÉ, Agnès. Economic policy : theory and practice. Oxford: Oxford University Press, 2010. xii, 709. ISBN 9780195322736. info
  neurčeno
 • Další literatura se odvíjí od aktuálně řešeného tématu a je upřesněna v interaktivní osnově předmětu.
Výukové metody
přednášky, aplikace mj. prostřednictvím prostudovaní vybraných odborných článků, diskuze
Metody hodnocení
Pro zdárné absolvování předmětu jsou studenti povinni složit závěrečnou zkoušku, která se skládá z písemné a ústní části. Pro zdárné složení zkoušky je doporučeno přečíst si příslušnou literaturu a navštěvovat přednášky.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/podzim2023/MPE_HOP2