MPE_MAE2 Makroekonomie 2

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2018
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Jan Čapek, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Zdeněk Tomeš, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Zlatica Konôpková (cvičící)
Ing. Mgr. Vlastimil Reichel (cvičící)
Garance
doc. Ing. Libor Žídek, Ph.D.
Katedra ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jarmila Šveňhová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
Po 11:05–12:45 P101
Předpoklady
(! MPE_AMA2 Macroeconomics 2 ) && (! MKE_MAE2 Makroekonomie 2 ) && (! NOWANY ( MKE_MAE2 Makroekonomie 2 , MPE_AMA2 Macroeconomics 2 ))
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: max. 30 cizích studentů; cvičení pouze pro studenty ESF
Mateřské obory
předmět má 14 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Hlavním cílem je seznámit studenty s moderní makroekonomií. Konkrétně je cílem
- nabídnout ve výkladu rovnováhu mezi krátkodobými a dlouhodobými problémy v makroekonomii,
- integrovat pohledy keynesiánské a klasické teorie,
- prezentovat makroekonomii s použitím různých jednoduchých modelů,
- zdůraznit, že makroekonomie je empirickou disciplínou, která je motivována a vedená širokým spektrem zkušeností. Za tímto účelem jsou představeny četné případové studie, které využívají makroekonomickou teorii, aby osvětlila data a události v reálném světě.
Přístup kurzu žádá po studentech, aby mysleli jako na ekonomové, kteří při analýze ekonomických událostí nebo veřejných politik vždy uváží různé modely.
Výstupy z učení
Po úspěšném absolvování bude student schopen kompetentně diskutovat o různých makroekonomických tématech a rozumět základním mechanismům pozorovaného makroekonomického vývoje.
Konkrétněji bude student schopen, mimo jiné,
- vysvětlit rozdíl mezi krátkodobými a dlouhodobými modely,
- pochopit determinaci výstupu v dlouhém období a popsat odchylky výstupu od potenciálního produktu v krátkém období,
- odlišit hlavní determinanty dlouhodobého hospodářského růstu,
- předpovídat účinky fiskální a měnové politiky v různých makroekonomických podmínkách.
Osnova
 • 1/ Makroekonomická data
 • 2/ Ekonomická rovnováha
 • 3/ Peníze a inflace
 • 4/ Otevřená ekonomika
 • 5/ Nezaměstnanost
 • 6/ Ekonomický růst I
 • 7/ Ekonomický růst II
 • 8/ ISLM model
 • 9/ Mundell-Flemingův model
 • 10/ Agregátní nabídka a Phillipsova křivka
 • 11/ Monetární a fiskální politika
 • 12/ Spotřeba
Literatura
  povinná literatura
 • MANKIW, N. Gregory. Macroeconomics. Ninth edition. New York: Worth Publishers, 2016. xxxv, 642. ISBN 9781464182891. info
  doporučená literatura
 • MANKIW, N. Gregory. Macroeconomics. 8th ed. Houndmills: Worth Publishers, 2013. xxxvi, 623. ISBN 9781464121678. info
 • MANKIW, N. Gregory. Macroeconomics. 7th ed. New York: Worth Publishers, 2010. xxxiv, 598. ISBN 9781429238120. info
  neurčeno
 • HOLMAN, Robert. Makroekonomie : středně pokročilý kurz. 2. vyd. Praha: C.H. Beck, 2010. xiv, 424. ISBN 9788071798613. info
Výukové metody
přednášky
Metody hodnocení
Forma závěrečné zkoušky: písemná formou testu abcd.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Přednášky jsou dostupné online a ze záznamu.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu "Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky (CZ.1.07/2.2.00/28.0227)", který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2019, jaro 2020.