MPE_NIEK Nová institucionální ekonomie

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2021
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Michal Kvasnička, Ph.D. (přednášející)
Garance
Ing. Michal Kvasnička, Ph.D.
Katedra ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jarmila Šveňhová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Předpoklady
Středně pokročilý kurz mikroekonomie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
V tomto kurzu získají studenti základní znalosti nové institucionální ekonomie. Seznámí se s koncepty institucí, organizací, transakčních nákladů a omezené racionality, jejich vzájemným vlivem, vlivem na hospodářství a vlivem hospodářství na jejich vývoj. Zvýší se jejich pochopení fungování tržních procesů a tržních struktur. Rozšíří a spojí se znalosti získané v kurzech mikroekonomie, nauky o podniku, managementu, financí, práva a hospodářské politiky.
Výstupy z učení
Absolventi kurzu budou schopni vyhnout se analytickým chybám plynoucím ze statického pohledu na hospodářství, který ignoruje vliv institucí, organizačních struktur, transakčních nákladů a kognitivních omezení. Budou chápat význam organizační a finanční struktury podniku a její závislost na typu výroby a trhu. Budou rozumět nepřímému a dlouhodobému vlivu hospodářské politiky, namátkou politiky hospodářské soutěže, strukturální politiky, vývoje práva apod. Budou schopeni porozumět a vysvětlit vliv institucí a organizačních struktur na ekonomickou výkonnost a růst; na základě nabytých znalostí dokážou odhadnout budoucí vývoj institucí a organizačních struktur a budou schopni použít informace k navržení vhodné organizační a vlastnické struktury firmy.
Osnova
 • 1. Úvod do Nové institucionální ekonomie
 • 2. Institucionální podmíněnost ekonomické rovnováhy
 • 3. Transakční náklady
 • 4. Vlastnická práva
 • 5. Podstata firmy, její velikost a organizační a vlastnická struktura
 • 6. Organizace trhu
 • 7. Teorie státní byrokracie
 • 8. Rent-seeking a DUP aktivity
 • 9. Teorie státu
 • 10. Evoluce institucí
 • 11. Příklady aplikace na současné problémy
Literatura
  povinná literatura
 • EGGERTSSON, Thráinn. Economic behavior and institutions. 1st ed. Cambridge: Cambridge University Press, 1990. xv, 385. ISBN 0521348919. info
  doporučená literatura
 • NORTH, Douglass Cecil. Institutions, institutional change and economic performance. 1st ed. Cambridge: Cambridge University Press, 1990. 152 s. ISBN 0521397340. info
 • COASE, R. H. The firm the market and the law. Chicago: University of Chicago Press, 1990. vii, 217. ISBN 0226111016. info
 • FURUBOTN, Eirik Grundtvig a Rudolf RICHTER. Institutions and economic theory : the contribution of the new institutional economics. 2nd ed. Michigan: University of Michigan Press, 2008. xviii, 653. ISBN 9780472030255. info
Výukové metody
přednášky
Metody hodnocení
Zkouška je písemná, skládá se z testu a tři miniesejů.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2019, jaro 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/jaro2021/MPE_NIEK