MPE_PRAX Praxe

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/0/0. 6 kr. (od 1 krok 1 kred). k=0,66. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. Monika Jandová, Ph.D. (cvičící)
doc. Ing. Martin Kvizda, Ph.D. (cvičící)
doc. Ing. Zdeněk Tomeš, Ph.D. (cvičící)
Ing. Klára Širillová (pomocník)
Garance
Ing. Monika Jandová, Ph.D.
Katedra ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jarmila Šveňhová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Předpoklady
( MPE_PRAX Praxe && SOUHLAS ) || !( MPE_PRAX Praxe )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 1 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/1, pouze zareg.: 0/1
Jiné omezení: Maximální počet studentů pro tento předmět stanovuje před termínem registrace vyučující.
Mateřské obory
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět Odborná praxe je zaměřen na doplnění poznatků z dosud absolvovaných předmětů o praktické zkušenosti z činnosti organizací a institucí.

Hlavní cíle kurzu jsou:

- seznámit se s výkonem funkcí, pro které jsou studiem připravováni;
- získat praktické zkušenosti související s oborem studia;
Výstupy z učení
Absolventi předmětu: - získají zkušenost s možnostmi uplatnění doposud studiem získaných teoretických znalostí pro řešení konkrétních pracovních situací;
- si zvýší možnosti úspěšnosti v přechodu do praxe a uplatnění na pracovním trhu.
Osnova
  • Studenti si sami praxi zajišťují v instituci, kterou si sami vyberou a osloví.
  • Podrobné informace o administrativních náležitostech a průběhu praxe viz Manuál k předmětu praxe na: http://www.econ.muni.cz/katedra-ekonomie/praxe-staz/.
Výukové metody
praxe
Metody hodnocení
Předmět je ukončen zápočtem. Podmínkou pro udělení zápočtu je odevzdání „Potvrzení o absolvování praxe“ s hodnocením studenta a Závěrečné zprávy o průběhu praxe.
Informace učitele

Předmět je podporován z projektu OPVK reg.č.CZ.1.07/2.2.00/15.0280, PODPORA ODBORNÝCH PRAXÍ A STÁŽÍ STUDENTŮ ESF MU U BUDOUCÍCH ZAMĚSTNAVATELŮ. Více informací na http://www.econ.muni.cz/praxe.

Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Zápis do tohoto předmětu až po konzultaci s vyučujícím.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu "Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky (CZ.1.07/2.2.00/28.0227)", který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/jaro2020/MPE_PRAX