MPE_VPAM Selected parts of applied mathematics

Faculty of Economics and Administration
Autumn 2019
Extent and Intensity
2/2/0. 5 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. Mgr. Petr Zemánek, Ph.D. (lecturer)
Ing. Mgr. Vlastimil Reichel, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. Mgr. Petr Zemánek, Ph.D.
Department of Mathematics and Statistics - Departments - Faculty of Science
Contact Person: Mgr. Jarmila Šveňhová
Supplier department: Department of Mathematics and Statistics - Departments - Faculty of Science
Timetable
Thu 16:00–17:50 P106
  • Timetable of Seminar Groups:
MPE_VPAM/01: Thu 10:00–11:50 P103, V. Reichel
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Připomenutí základního matematického aparátu potřebného pro zvládnutí matematických partií předmětů v magisterském studiu na ESF a prohloubení matematických znalostí potřebných pro úspěšné porozumění předmětů zaměřených na aplikovanou matematiku v ekonomii a ekonometrii.
Syllabus
  • 1. Differential calculus of one variable 2. Integral calculus of one variable 3. Matrices 4. Differential calculus of two and more variables 5. Concave and quasiconcave functions 6. Local and global extrema 7. Constrained extrema, Kuhn-Tucker conditions
Literature
    required literature
  • SYDSÆTER, Knut, Peter J. HAMMOND, Arne STRØM and Andrés CARVAJAL. Essential mathematics for economic analysis. Fifth edition. Harlow: Pearson, 2016. xvi, 807. ISBN 9781292074610. info
  • SYDSÆTER, Knut. Further mathematics for economic analysis. 2st ed. Harlow: Prentice-Hall, 2008. xi, 616. ISBN 9780273713289. info
Teaching methods (in Czech)
Přednášky doplněné o praktická cvičení. Domácí úlohy.
Assessment methods (in Czech)
Finální známka bude složena ze dvou částí: vypracovaných skupinových domácích úloh (max 40b.), půlsemestrálního testu (max 20b.) a zkouškového testu (max 40b.). Pro připuštění ke zkoušce je nutné získat z vypracování domácích úloh a půlsemestrálního testu v součtu minimálně 40 bodů. Finální hodnocení bude přiřazeno dle následujícího rozdělení: (0-60)=F, [60-68)=E, [68-76)=D, [76-84)=C, [84-92)=B, [92-100]=A
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught annually.
Teacher's information
https://mpevpam.page.link/V4SP
The course is also listed under the following terms Autumn 2018, Autumn 2020, Autumn 2021.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2019, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/econ/autumn2019/MPE_VPAM