MPH_CCRM Cloud CRM

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2020
Rozsah
1/2/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Ing. David Brandejs (přednášející)
Ing. Mgr. Michal Krčál, Ph.D. (přednášející)
Ing. David Brandejs (cvičící)
Garance
Ing. Mgr. Michal Krčál, Ph.D.
Katedra podnikového hospodářství - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Vlasta Radová
Dodavatelské pracoviště: Katedra podnikového hospodářství - Ekonomicko-správní fakulta
Předpoklady
Pro absolvování předmětu je doporučena základní znalost principů podnikových informačních systémů. Uživatelská znalost ERP systémů není bezpodmínečně nutná.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 24 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/24, pouze zareg.: 2/24, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 2/24
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je poskytnout studentům znalosti ohledně procesů řízení vztahů se zákazníky (CRM - Customer Relationship Management) a jejich informační podpory pomocí cloudového CRM systému Salesforce. Kurz je zaměřen zejména na oblasti prodeje (Sales), služeb (Service) a marketingu. Studentům budou zároveň představena témata týkající se rozvoje CRM systému za účelem získání schopností tvorby systému podporujícího podnikové procesy.
Výstupy z učení
Na konci předmětu bude student schopný:
- podrobně popsat procesy řízení vztahů se zákazníky v podnikovém prostředí;
- aplikovat nabyté znalosti při nasazení či udržování CRM systému v praxi;
- vytvářet (konfigurovat a vyvíjet) části CRM systému na základě požadavků uživatelů;
- vyjmenovat a popsat typické činnosti a fáze projektu implementace CRM;
- navrhnout plán inovace CRM projektu.
Osnova
 • V podzimním semestru 2020 je osnova kurzu zkrácena na 12 týdnů kvůli výjimečným opatřením z důvodu pandemie.
 • 1. Úvod do CRM
 • 2. Data management a sdílení
 • 3. Sales - základní procesy
 • 4. Sales - pokročilé procesy
 • 5. Service
 • 6. Marketing
 • 7. Automatizace procesů
 • 8. Programování v Salesforce (Backend)
 • 9. Programování v Salesforce (Frontend)
 • 10. Integrace se systémy třetích stran
 • 11. Migrace dat
 • 12. Prezentace projektů
Literatura
  povinná literatura
 • BUTTLE, Francis a Stan MAKLAN. Customer Relationship Management: Concepts and Technologies. : Routledge, 2015. ISBN 1-138-78983-6. info
 • ELMAN, Daniel a Research NUCLEUS. Salesforce: Building the ROI Business Case (Nucleus Research). : Independently published, 2019. ISBN 1-08-893991-0. info
  doporučená literatura
 • BLOKDYK, Gerardus. Salesforce A Complete Guide. : 5STARCooks, 2019. ISBN 0-655-53724-4. info
 • WEINMEISTER, Philip. Practical Salesforce Development Without Code: Building Declarative Solutions on the Salesforce Platform. 2019. ISBN 1-4842-4870-8. info
Výukové metody
Přednášky, semináře, diskuze, zpracování týmového projektu, programování, psaní textu
Metody hodnocení
Finální hodnocení kolokviem (prospěl/a - neprospěl/a) se bude skládat z následujících částí:
- aktivní účast na seminářích a příprava na semináře;
- týmový projekt + obhajoba (součástí obhajoby bude odborná teoretická rozprava).
Informace učitele
Kurz bude učen převážně odborníky z praxe a bude zaměřen na dovednosti a znalosti, které lze ihned využít v praxi. První povinný titul z literatury je dostupný elektronicky zde: https://ebookcentral.proquest.com/lib/masaryk-ebooks/detail.action?docID=5755765
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/podzim2020/MPH_CCRM