MPH_DMSM Digital marketing and social media analysis

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2023
Rozsah
2/2/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Prateek Kalia, Ph.D. (přednášející)
Ing. Dušan Mladenović, Ph.D. (přednášející)
Garance
Ing. Dušan Mladenović, Ph.D.
Katedra podnikového hospodářství - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Vlasta Radová
Dodavatelské pracoviště: Katedra podnikového hospodářství - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
St 8:00–9:50 P103, kromě St 29. 3.
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MPH_DMSM/01: St 10:00–11:50 VT202, kromě St 29. 3., D. Mladenović
MPH_DMSM/02: St 12:00–13:50 S314, kromě St 29. 3., D. Mladenović
Předpoklady
Úspěšné absolvování předmětu nevyžaduje žádné specifické požadavky. Nicméně výhodou jsou základní znalosti marketingu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 45 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 37/45, pouze zareg.: 2/45
Jiné omezení: Minimální počet pro otevření předmětu je 10 zapsaných studentů. / The minimum number of enrolled students to open the course is 10.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět si klade za cíl seznámit posluchače se specifiky marketingu prováděného v on-line prostředí. Obsahem kurzu je soubor přednášek a seminářů, které postupně studentům poskytují komplexní a strategický pohled na problematiku digitálního marketingu včetně znalostí a dovedností spojených s analýzou sociálních médií.
Výstupy z učení
Na konci absolvování kurzu bude student:
- rozumět základním principům a specifikům digitálního marketingu
- znát základy výstavby webu po stránce struktury i obsahu
- chápat principy optimalizace pro vyhledávače a bude schopen identifikovat klíčová slova
- znát principy web copywritingu
- seznámen s tvorbou kampaní na internetu a specifiky jednotlivých nástrojů a kanálů
- znát podstatu a umět pracovat s content marketingem atd.
Osnova
 • • Strategie digitálního marketingu a průzkum trhu
 • • Analýza klíčových slov
 • • Optimalizace pro vyhledávače - SEO
 • • Základy online reklamy
 • • PPC reklama
 • • Strategie marketingu obsahu
 • • Copywriting
 • • Emailový marketing
 • • Strategie a kanály sociálních médií
 • • Mobilní a video marketing
 • • UX
 • • CRM online
Literatura
  povinná literatura
 • CHAFFEY, Dave a Fiona ELLIS-CHADWICK. Digital marketing. Eight edition. Harlow, England: Pearson, 2022. xxv, 534. ISBN 9781292400969. info
  doporučená literatura
 • BRUNEC, Jan. Google analytics. První vydání. Praha: Grada Publishing, 2017. 143 stran. ISBN 9788027103386. info
 • KOTLER, P. Marketing 4.0: Moving from Traditional to Digital. 1st ed. Wiley, 2017. 208 s. ISBN 978-81-265-6693-8. info
 • BARKER, Melissa S., Donald BARKER, Nicholas F. BORMANN, Mary Lou ROBERTS a Debra L. ZAHAY. Social media marketing : a strategic approach. Second edition. Boston: Cengage Learning, 2017. xv, 330. ISBN 9781305502758. info
 • RYAN, D. Understanding Digital Marketing: Marketing Strategies for Engaging the Digital Generation. 4th ed. Kogan Page, 2016. 464 s. ISBN 978-0-7494-7843-8. info
 • STOKES, Rob. eMarketing: The essential guide to marketing in a digital world. 5th. Quirk Education Pty (Ltd)., 2013. ISBN 978-0-620-56515-8. info
Výukové metody
Předmět je vyučovaný formou přednášek a seminářů. Přednášky jsou věnované teoretickým poznatkům pokrývajícím cíle předmětu. V rámci seminářů jsou řešeny případové studie. Studenti se také seznamují s metodami, technikami a nástroji potřebnými pro realizaci digitálního marketingu v praxi.
Metody hodnocení
Na konci semestru se píše písemný test. Nutností je úspěšné zvládnutí 60% otázek testu. Test tvoří cca. 35% celkového hodnocení. 35% je zpracování řešení individuálneho projektu. 20% dedikovan učast na seminářích, diskuse a atd. 10 % je věnováno certifikaci
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021, jaro 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/jaro2023/MPH_DMSM