MPH_DMSM Digital marketing and social media analysis

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2021
Rozsah
2/3/0. 7 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Anida Krajina, Ph.D. (přednášející)
Ing. Pavel Lasák (přednášející)
Ing. Dušan Mladenović, Ph.D. (cvičící)
Garance
Ing. Dušan Mladenović, Ph.D.
Katedra podnikového hospodářství - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Vlasta Radová
Dodavatelské pracoviště: Katedra podnikového hospodářství - Ekonomicko-správní fakulta
Předpoklady
Úspěšné absolvování předmětu nevyžaduje žádné specifické požadavky. Nicméně výhodou jsou základní znalosti marketingu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Minimální počet pro otevření předmětu je 10 studentů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět si klade za cíl seznámit posluchače se specifiky marketingu prováděného v on-line prostředí. Obsahem kurzu je soubor přednášek a seminářů, které postupně studentům poskytují komplexní a strategický pohled na problematiku digitálního marketingu včetně znalostí a dovedností spojených s analýzou sociálních médií.
Výstupy z učení
Na konci absolvování kurzu bude student:
- rozumět základním principům a specifikům digitálního marketingu;
- znát základy výstavby webu po stránce struktury i obsahu;
- chápat principy optimalizace pro vyhledávače a bude schopen identifikovat klíčová slova;
- znát principy web copywritingu - seznámen s tvorbou kampaní na internetu a specifiky jednotlivých nástrojů a kanálů (PPC reklama, sociální média, e-mail marketing aj.;
- znát podstatu a umět pracovat s content marketingem;
- znát a umět používat funkce a zpracovávat statistiky měřicího nástroje Google Analytics.
Osnova
 • • Strategie digitálního marketingu a průzkum trhu
 • • Analýza klíčových slov
 • • Optimalizace pro vyhledávače - SEO
 • • Základy online reklamy
 • • PPC reklama
 • • Strategie marketingu obsahu
 • • Copywriting
 • • Emailový marketing
 • • Strategie a kanály sociálních médií
 • • Mobilní a video marketing
 • • UX
 • • CRM online
 • • Analytika a měření
Literatura
  povinná literatura
 • STOKES, Rob. eMarketing: The essential guide to marketing in a digital world. 5th. : Quirk Education Pty (Ltd)., 2013. ISBN 978-0-620-56515-8. info
  doporučená literatura
 • BRUNEC, Jan. Google analytics. První vydání. Praha: Grada Publishing, 2017. 143 stran. ISBN 9788027103386. info
 • KOTLER, P. Marketing 4.0: Moving from Traditional to Digital. 1st ed. : Wiley, 2017. 208 s. ISBN 978-81-265-6693-8. info
 • BARKER, Melissa S., Donald BARKER, Nicholas F. BORMANN, Mary Lou ROBERTS a Debra L. ZAHAY. Social media marketing : a strategic approach. Second edition. Boston: Cengage Learning, 2017. xv, 330. ISBN 9781305502758. info
 • RYAN, D. Understanding Digital Marketing: Marketing Strategies for Engaging the Digital Generation. 4th ed. : Kogan Page, 2016. 464 s. ISBN 978-0-7494-7843-8. info
 • ŠENKAPOUN, Pavel. Webcopywriting pro samouky : průvodce moderního marketéra a podnikatele po webovém obsahu. Vydání první. Brno: Zoner press, 2015. 207 stran. ISBN 9788074131769. info
 • ŘEZÁČ, Jan. Web ostrý jako břitva : návrh fungujícího webu pro webdesignery a zadavatele projektů. 1st ed. Jihlava: Baroque Partners, 2014. 211 s. ISBN 9788087923016. info
  neurčeno
 • DODSON, I. The Art of Digital Marketing: The Definitive Guide to Creating Strategic, Targeted, and Measurable Online Campaigns. Hoboken: Wiley, 2016. 400 s. ISBN 978-1-119-26570-2. info
Výukové metody
Předmět je vyučovaný formou přednášek a seminářů. Přednášky jsou věnované teoretickým poznatkům pokrývajícím cíle předmětu. V rámci seminářů jsou řešeny případové studie. Studenti se také seznamují s metodami, technikami a nástroji potřebnými pro realizaci digitálního marketingu v praxi.
Metody hodnocení
Na konci semestru se píše jeden písemný test, který obsahuje 20 otázek. Nutností je úspěšné zvládnutí 60% otázek testu. Test tvoří cca. 34% celkového hodnocení. 56% je zpracování řešení individuálneho projektu. 10% dedikovan učast na seminářích, diskuse a atd.
Hodnoceni: A 90 – 100% B 83 – 89% C 75 – 82% D 67 – 74% E 60 – 66% F Below 60%
Jakékoli kopírování, vedení záznamů o zkouškách nebo provádění zkoušek za použití zakázaných pomůcek, včetně jakýchkoli komunikačních prostředků nebo jakéhokoli jiného porušení objektivity zkoušky, se považuje za nesplnění povinností předmětu a za závažné porušení studijních předpisů. Jako důsledek tohoto porušení mohou být studenti hodnocení známkou "F" a děkan zahajuje disciplinární řízení, které může vést k ukončení studia.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.

 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/jaro2021/MPH_DMSM