MPH_EKIS Ekonomika a řízení IS/ICT

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2020
Rozsah
2/2/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Mgr. Michal Krčál, Ph.D. (přednášející)
Ing. Jaromír Skorkovský, CSc. (přednášející)
doc. Ing. Radoslav Škapa, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Ing. Radoslav Škapa, Ph.D.
Katedra podnikového hospodářství - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Vlasta Radová
Dodavatelské pracoviště: Katedra podnikového hospodářství - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
Po 12:00–13:50 P303
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MPH_EKIS/01: Čt 14:00–15:50 P302b, M. Krčál
Předpoklady
MPH_PINF Podniková informatika || BPH_PINF Podniková informatika
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 7/20, pouze zareg.: 0/20, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/20
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem tohoto předmětu je prohloubit znalosti studentů v rámci několika vybraných disciplín (tj. projektové řízení IS, strategické řízení IS, hodnocení přínosů IS), které jim pomohou jednak v pochopení toho, co je informační strategie, a jednak v tom, aby byli schopní reálnou informační strategii vytvořit.
Výstupy z učení
Na konci předmětu bude student schopný:
- definovat základní pojmy z oblasti ekonomiky a řízení IS/ICT;
- popsat metody a postupy určené k řízení IS/ICT s důrazem na ekonomické aspekty řízení;
- vysvětlit silné a slabé stránky metod a postupů pro řízení IS/ICT;
- aplikovat nabyté znalosti při vytvoření informační strategie pro konkrétní organizaci s důrazem zejména na metody a postupy řízení podnikové informatiky v konkrétní organizaci;
Osnova
  • 1. Úvod do problematiky v kontextu ekonomické výkonnosti IS/ICT 2. Charakteristiky IS/ICT 3. Frameworky a standardy projektového řízení 4. Critical Success Factors projektového řízení 5. IT Governance a IT Alignment 6. Frameworky pro IT Governance 7. Hodnocení investic do IT 8. Hodnocení IS/ICT 9. Strategické řízení IT 10. Business modely v IT
Literatura
    povinná literatura
  • SVATÁ, Vlasta. Audit informačního systému. 2. vyd. Praha: Professional Publishing, 2012. 219 s. ISBN 9788074311062. info
  • NOVOTNÝ, Ota. Řízení výkonnosti podnikové informatiky. 1. vyd. Praha: Professional publishing, 2010. 275 s. ISBN 9788074310409. info
  • GÁLA, Libor, Jan POUR a Zuzana ŠEDIVÁ. Podniková informatika. 2., přeprac. a aktualiz. vy. Praha: Grada, 2009. 496 s. ISBN 9788024726151. info
Výukové metody
Přednášky, semináře, diskuze, zpracování týmového projektu, modelování, psaní textu.
Metody hodnocení
Průběžný test
Aktivní účast na seminářích a příprava na semináře
Týmový projekt (dvojice) + obhajoba (součástí obhajoby bude odborná teoretická rozprava)
Závěrečná zkouška – písemná (test + esej)
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2021, jaro 2022.