MPH_PIPM Podniková informatika pro manažery

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2022
Rozsah
3/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Ing. Mgr. Michal Krčál, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Radoslav Škapa, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Ing. Radoslav Škapa, Ph.D.
Katedra podnikového hospodářství - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Vlasta Radová
Dodavatelské pracoviště: Katedra podnikového hospodářství - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
Po 16:00–18:50 P104, kromě Po 12. 9., kromě Po 31. 10.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je tak poskytnout studentům podrobnější přehled o informačních technologiích, které se používají v podnicích a také o několik vybraných manažerských témat z oblasti řízení podnikové informatiky a informačních systémů. Předmět také umožňuje studentům lépe se zorientovat v problematice podnikové informatiky a zvolit si - v případě zájmu - další specializované předměty, které jsou v nabídce fakulty.
Výstupy z učení
Na konci předmětu bude student schopný:
- definovat základní pojmy z oblasti podnikové informatiky;
- popsat součásti informačního systému podniku včetně charakteristických rysů jeho součástí;
- vysvětlit funkci a význam jednotlivých součástí informačního systému podniku;
- aplikovat nabyté znalosti vytvořením analýzy současné podoby informačního systému;
- navrhnout rozšíření funkcionality konkrétního informačního systému;
- znát nejnovější technologická řešení pro podnikovou informatiku;
- orientovat se na současném trhu s IS/ICT.
Osnova
 • 1. Úvod do problematiky, představení disciplíny, historie, role podnikové informatiky, definice informačního systému a jeho složek.
 • 2. Modely informačních systémů – modely a typy informačních systémů, kategorizace.
 • 3. Informační strategie
 • 4. Právo, bezpečnost a etika v informatice
 • 5. Enterprise Resource Planning systémy
 • 6. Supply Chain Management systémy a Customer Relationship Management systémy
 • 7. Business Intelligence
 • 8. Infrastrukturní aplikace
 • 9. Informační podpora znalostního řízení
 • 10. Cloud computing
 • 11. In-memory computing
 • 12. Personální řízení v IT
 • 13. Podpora a údržba software
 • 14. Service science
Literatura
  povinná literatura
 • LAUDON, Kenneth C. a Jane Price LAUDON. Management information systems : managing the digital firm. Seventeenth edition, global. Harlow, England: Pearson, 2022. 648 stran. ISBN 9781292403281. info
  doporučená literatura
 • GÁLA, Libor, Jan POUR a Zuzana ŠEDIVÁ. Podniková informatika : počítačové aplikace v podnikové a mezipodnikové praxi. 3., aktualizované vydání. Praha: Grada Publishing, 2015. 240 stran. ISBN 9788024754574. URL info
 • ŘÍHOVÁ, Zora. Úvod do IT governance. Vydání první. V Praze: Oeconomica, nakladatelství VŠE, 2018. 165 stran. ISBN 9788024522722. info
 • ŠILEROVÁ, Edita a Klára HENNYEYOVÁ. Informační systémy v podnikové praxi. Druhé vydání. Praha: Powerprint, 2017. 153 stran. ISBN 9788075680655. info
Výukové metody
Přednášky, modelování, psaní textu.
Metody hodnocení
Aktivity na přednáškách
Závěrečná zkouška – test
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/podzim2022/MPH_PIPM