EN

ESF:MPJ_JII1Na Jazyk II/1 - N - Informace o předmětu

MPJ_JII1Na Jazyk II/1 - Němčina

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. Mgr. Blanka Pojslová (přednášející)
PhDr. Helena Hušková (cvičící)
Bc. Mgr. Petra Chládková (cvičící)
Mgr. Petra Sojková (cvičící)
Garance
Mgr. Petra Sojková
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Ekonomicko-správní fakultě - Fakultní oddělení celoškolských kateder - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Jurková
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Ekonomicko-správní fakultě - Fakultní oddělení celoškolských kateder - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MPJ_JII1Na/01: St 10:00–11:50 S306, P. Chládková
MPJ_JII1Na/02: St 14:00–15:50 S313, P. Chládková
MPJ_JII1Na/03: Čt 16:00–17:50 S314, P. Chládková
Předpoklady
Zvládnutí jazykových dovedností, které jsou procvičovány v přípravných kurzech JII/A a JII/B - požadovaná vstupní úroveň B1 podle Evropského referenčního rámce. Student si může ověřit svoje jazykové znalosti vyplněním samovyhodnocovacího online testu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 200 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 38/200, pouze zareg.: 0/200, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/200
Mateřské obory
předmět má 23 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Jazyk II/1 navazuje především na znalosti obecného jazyka získané v přípravných kurzech Jazyk II/A a Jazyk II/B a zaměřuje se převážně na odborný ekonomický jazyk jako základ úspěšné a efektivní profesní komunikace.
V kurzu procvičují studenti schopnost porozumět odbornému textu, identifikovat a interpretovat jeho hlavní myšlenky. Studenti rovněž simulují konverzace v profesních situacích a zvládání základních útvarů obchodní korespondence.
Znalosti získané v tomto kurzu poslouží jako základ pro navazující kurz v jarním semestru, který je zakončen zkouškou na úrovni B2 podle Evropského Referenčního Rámce.
Výstupy z učení
V průběhu kurzu získají studenti: - základy anglické ekonomické terminologie, - schopnost porozumět odbornému textu a formulovat jeho hlavní myšlenky, - schopnost konverzovat v profesních situacích, - schopnost porozumět mluvenému slovu rodilých mluvčích v profesních situacích.
Osnova
 • UDt. - Unternehmen Deutsch, Aufbaukurs Lehrbuch
 • AllDt. - Alltagssprache Deutsch
 • 1. UDt. Kap. 1 - Sind Sie Herr...?
 • Wir haben für Sie reserviert...
 • Das Programm ist wie folgt
 • 2. UDt. Kap. 1 - Eine Betriebsbesichtigung
 • Was kann man hier machen?
 • Darf ich Sie einladen?
 • 3. UDt. Kap. 2 - Was stellt das Unternehmen her?
 • Unternehmen, Wirtschaftsbereiche, Branchen
 • Wie groß ist das Unternehmen?
 • 4. UDt. Kap. 2 - Unternehmensstruktur
 • Unternehmensgeschichte
 • Unternehmensporträt
 • 5. UDt. Kap. 3 - Die Firmenorganisation
 • Wofür sind Sie zuständig?
 • Betrieblicher Arbeits- und Umweltschutz
 • 6. UDt. Kap. 3 - Unterweisung: Einzelteile, Funktionsweise, Arbeitsschutz
 • Frau Breuer wird krankgeschrieben
 • Drei Krankenversicherungssysteme
 • 7. Kontrolltest
 • UDt. Kap. 3 - Transportauftrag: Wie machen wir das?
 • So machen wir das
 • 8. UDt. Kap. 4 - Holen Sie die Personen bitte um 10.00 Uhr ab!
 • Mit wem spreche ich am besten?
 • Kommunikation ja - aber wie?
 • 9. UDt. Kap. 4 - Guten Tag, hier spricht der Anschluss von ...
 • UDt. Kap. 5 - Das perfekte Mietsystem ... hat das Komplett-Angebot
 • Wir suchen die beste Lösung
 • 10. UDt. Kap. 5 - Der Service-Auftrag
 • Probleme, Ärger, Missverständnisse
 • 11. UDt. Kap. 5 - Zahlungsverkehr
 • 12. Bilanz: Wie war es? Wie ist es heute?
 • Leasing
 • 13. Test
Literatura
  povinná literatura
 • BRAUNERT, Jörg a Wolfram SCHLENKER. Unternehmen Deutsch. 1. auf. Stuttgart: Ernst Klett Sprachen, 2005. 215 s. ISBN 9783126757454. info
 • BRAUNERT, Jörg a Wolfram SCHLENKER. Unternehmen Deutsch. 1. Aufl. Sttutgart: Ernst Klett, 2007. 174 s. ISBN 9783126757461. info
  doporučená literatura
 • HÖPPNEROVÁ, Věra. Moderní učebnice němčiny. Edited by Lenka Jaucová. Nové, uprav. [3.] vyd. Praha: Svoboda, 2010. 357 s. ISBN 9788020506153. info
 • DREYER, Hilke a Richard SCHMITT. Lehr- und Übungs- CD-ROM der deutschen Grammatik. Ismaning: Hueber, 2002. 1 CD-ROM. ISBN 3-19-137255-5. info
Výukové metody
Předmět je vyučován formou semináře.
Metody hodnocení
Požadavky k zápočtu: aktivní účast na seminářích - minimálně 80%, soustavná průběžná příprava, seminární práce - 2 obchodní dopisy podle zadání, zápočtový test s úspěšností nad 60%.
Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.
Vyučovací jazyk
Němčina
Navazující předměty
Informace učitele
Ohledně učebnice Unternehmen Deutsch Aufbaukurs - používá se rok vydání 2005 a mladší, je to učebnice s ČERVENÝM pruhem.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu "Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky (CZ.1.07/2.2.00/28.0227)", který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/jaro2019/MPJ_JII1Na