MPJ_JIIBA Jazyk II/B - Angličtina

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2016
Rozsah
0/2/0. Ukončení: -.
Vyučující
Mgr. Jiřina Hrbáčková (přednášející)
Mgr. Eva Lukáčová (přednášející)
Mgr. Bc. Eva Punčochářová (přednášející)
Mgr. Kateřina Beard (cvičící)
Mgr. Silvie Bilková (cvičící)
Mgr. Martina Cének Vrbská (cvičící)
Mgr. et Mgr. Bc. Milan Boháček, M.A. (pomocník)
Ing. Mgr. Blanka Pojslová (pomocník)
Garance
Mgr. Jiřina Hrbáčková
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Ekonomicko-správní fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Jurková
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Ekonomicko-správní fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MPJ_JIIBA/03: Po 9:20–11:00 S401
MPJ_JIIBA/04: Po 12:50–14:30 S401, M. Cének Vrbská
MPJ_JIIBA/05: Út 11:05–12:45 S306
MPJ_JIIBA/06: Út 12:50–14:30 S401
MPJ_JIIBA/07: Út 14:35–16:15 S305
MPJ_JIIBA/08: Čt 11:05–12:45 S306, S. Bilková
MPJ_JIIBA/09: Čt 12:50–14:30 S314
MPJ_JIIBA/10: Čt 12:50–14:30 S401
MPJ_JIIBA/11: Čt 14:35–16:15 S305
Předpoklady
Zvládnutí jazykových dovedností, které byly procvičovány v předmětu JII/A. Student si své jazykové znalosti může ověřit vyplněním samovyhodnocovacího online testu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 24 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 1/24, pouze zareg.: 0/24, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/24
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Jazyk II/B je navazující přípravný kurz, ve kterém se pokračuje ve studiu obecného jazyka, ale současně se buduje systém odborného jazyka v oblasti gramatické, lexikální i stylistické. Jsou procvičovány všechny jazykové dovednosti tak, aby se student dorozuměl v běžných situacích každodenního života a zároveň zvládnul jednodušší formy profesní komunikace.
Osnova
  • Lesson 1-2 1. Unit 9 Selling 1.1 Keynotes. 1.2 Reading: Marketing to students 1.3 Language: Modals of obligation 1.4 Vocabulary: Word building 1.5 Career skills: Making suggestions. Showing reactions 1.6 Dilemma and Decision: Guerrilla marketing Lesson 3-4 2. Unit 10 Price 2.1 Keynotes 2.2 Reading: Making it cheaper and cheaper 2.3 Language: Present perfect 2.4 Vocabulary: Synonyms, verbs that take an object 2.5 Career skills: Describing a graph. How much explanation? 2.6 Dilemma and Decision: Stock market challenge Lesson 5-6 Unit 11 Insurance 3.1 Keynotes 3.2 Reading: Fighting fraud 3.3 Language: Passives 3.4 Vocabulary: Problems. Insurance. Insurance fraud 3.5 Career skills: Expressing arguments. To interrupt or not? 3.6 Dilemma and Decision: A fair decision? Lesson 7-8 Unit 12 Service 4.1 Keynotes 4.2 Reading: Getting better service 4.3 Language: Conditional 1 4.4 Vocabulary: Feedback on service. Dealing with complaints. Synonyms. Collocations. 4.5 Career skills: Dealing with problems. Showing emotion 4.6 Dilemma and Decision: Service not included Lesson 9-10 Unit 13 Productivity 5.1 Keynotes 5.2 Reading: Revolution in the car industry 5.3 Language: Adjectives and adverbs 5.4 Vocabulary: Design to delivery. Just-in-time production. Word building. Efficient stock control 5.5 Career skills: Managing time 5.6 Dilemma and Decision: Bonus or bust? Lesson 11-12 Unit 15 Motivation 6.1 Keynotes 6.2 Reading: The kids are all right 6.3 Language: Present perfect and past simple 6.4 Vocabulary: Personal qualities. Management styles. Multi-part verbs 6.5 Career skills: Giving reasong. Formal and informal presentations 6.6 Dilemma and Decision: Hot-desking Lesson 13 Final revision
Literatura
    povinná literatura
  • JOHNSON, Christine. Intelligent business : pre-intermediate : coursebook. 1st ed. Harlow: Pearson Longman, 2006. 176 s. ISBN 0582848016. info
Výukové metody
Výuka formou seminárních hodin. Výukové metody založené na komunikativním přístupu s&důrazem na procvičování všech jazykových dovedností.
Metody hodnocení
Seminární forma výuky. Tento kurz je komerční, cena 1.000,-Kč/semestr.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Navazující předměty
Informace učitele
povinná literatura: JOHNSON, Christine. Intelligent Business Coursebook, Pre-intermediate: Pearson Education Limited. 2006. ISBN 978-0-582-84801-6
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět PJIIBA. Student si může zapsat v CDCV v kurzech celoživotního vzdělávání,pokud bude cítit potřebu si doplnit v jazyku II středoškolské vzdělání.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu "Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky (CZ.1.07/2.2.00/28.0227)", který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.