MPJ_JIIBN Jazyk II/B - Němčina

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2016
Rozsah
0/2/0. Ukončení: -.
Vyučující
PhDr. Helena Hušková (přednášející)
Bc. Mgr. Petra Chládková (přednášející)
Mgr. Petra Sojková (přednášející)
Mgr. et Mgr. Bc. Milan Boháček, M.A. (pomocník)
Ing. Mgr. Blanka Pojslová (pomocník)
Garance
Mgr. Petra Sojková
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Ekonomicko-správní fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Jurková
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Ekonomicko-správní fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MPJ_JIIBN/01: St 14:35–16:15 S313, P. Sojková
MPJ_JIIBN/02: Po 11:05–12:45 MT205, P. Chládková
MPJ_JIIBN/03: St 12:50–14:30 S306, H. Hušková
Předpoklady
Zvládnutí jazykových dovedností, které byly procvičovány v předmětu JII/A. Student si svoje jazykové znalosti může ověřit vyplněním samovyhodnocovacího online testu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 40 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/40, pouze zareg.: 0/40, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/40
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Jazyk II/B je navazující přípravný kurz, ve kterém se pokračuje ve studiu obecného jazyka, ale zároveň se začíná budovat systém odborného jazyka v oblasti gramatické, lexikální i stylistické. Jsou procvičovány všechny jazykové dovednosti tak, aby se student dorozuměl v běžných situacích každodenního života a zároveň zvládal jednodušší formy profesní komunikace.
Osnova
 • 1. UDt 4.1: Aufbau und Aufgaben verschiedener Abteilungen MUN L 18: Als Aupairmädchen im Ausland Časové věty a spojky, plusquamperfektum
 • 2. UDt 4.2: Arbeitszeit und Bezahlung MUN L 18: Perfektum způsobových sloves, L 19 vedlejší věty s aby
 • 3. UDt 4.3: Den Weg innerhalb eines Gebäudes beschreiben MUN L 19: Was soll ich tun? Vazby infinitivu s zu, inf. s um zu
 • 4. UDt 4.4: Verantwortungsbereiche im Beruf beschreiben MUN L 20: Dvojité souřadicí spojky, Předpony někdy odlučitelné, někdy neodlučitelné Die Tschechische Republik
 • 5. UDt 4.5: Teile der Büroausstattung und ihre Funktionsweise beschreiben MUN L 21: Futurum, sein a haben + infinitiv s zu
 • 6. UDt 4.6: Über die Einstellung zur Arbeit sprechen MUN L 22: Příčestí přítomné a minulé, příčestí přítomné s zu
 • 7. MUN L 22: Přívlastková vazba, superlativní tvary příslovcí Kontrolní test
 • 8. UDt 5.1: Ins Ausland telefonieren MUN L 22: Die Bundesrepublik Deutschland
 • 9. UDt 5.2: Den richtigen Gesprächspartner erreichen, einen Rückruf vereinbaren MUN L 23: Aus der Presse Kondicionál, konjunktiv préterita
 • 10. UDt 5.3: Sein Anliegen vortragen und herausfinden, mit wem man sprechen muss MUN L 23: Konjunktiv plusquamperfekta, podmínkové věty
 • 11. UDt 5.3: Namen und Adressen buchstabieren Das deutsche Telefonalphabet MUN L 24: Infinitiv minulý, věty s ohne zu a statt zu
 • 12. MUN L 24: Österreich Věty s als ob, s als dass
 • 13. UDt 5.4: Nachrichten hinterlassen und verstehen
 • Test
Literatura
  povinná literatura
 • HÖPPNEROVÁ, Věra. Moderní učebnice němčiny : vhodná i pro samouky. Edited by Lenka Jaucová. V Praze: NS Svoboda, 2000. 357 s. ISBN 8020510141. info
 • CONLIN, C. Unternehmen Deutsch :Lehrwerk für Wirtschaftsdeutsch : Lehrbuch. 1. Aufl. München: Klett, 1999. 216 s. ISBN 3-12-675668-9. info
Metody hodnocení
Seminární forma výuky, závěrečný test./// Tento kurz je komerční, cena 1.000,- Kč/semestr.
Vyučovací jazyk
Němčina
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět PJIIBN. Student si může zapsat v CDCV v kurzech celoživotního vzdělávání,pokud bude cítit potřebu si doplnit v jazyku II středoškolské vzdělání.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu "Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky (CZ.1.07/2.2.00/28.0227)", který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.