EN

ESF:MPM_EVBA Modelování s VBA - Informace o předmětu

MPM_EVBA Ekonomické modelování v tabulkovém kalkulátoru s VBA

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/2/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Pavel Lasák (cvičící)
Garance
Ing. Pavel Lasák
Katedra aplikované matematiky a informatiky - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Lenka Hráčková
Dodavatelské pracoviště: Katedra aplikované matematiky a informatiky - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MPM_EVBA/01: Po 10:00–11:50 VT202, P. Lasák
Předpoklady
Předpokládají se pokročilé znalosti práce s Microsoft Excel (kurz BPM_EMTK Ekonomické modelování v tabulkovém kalkulátoru).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 24 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 24/24, pouze zareg.: 16/24, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/24
Mateřské obory
Cíle předmětu
Zvládnou automatizovanou práci v Excel za využití VBA. Načítat, upracovat zpracovaváva data, tvořit grafy kontingenční tabulky. Data uložit a odeslat.
Výstupy z učení
Student zvadne za využití VBA v ExceL: - načíst data - zpracovat data - vložit výpočty - naformátovat data - vizualizovat data - použít filtry a kontingenční tabulky - pracovat s formuláři
Osnova
 • Semináře:
 • 1.Základní pojmy v MS Excel, sjednocení základních znalostí.
 • 2.Úvod do VBA, natavení. Popis oken. Záznamník maker. Metody, události, kolenkce.
 • 3. Konstanty, VBA proměné, cykly, podmínky...
 • 4. Práce s buňkou, načtení, změny, upravy, formát
 • 4. Práce v listu (s listy), úpravy řádku, sloupců
 • 5. Práce s grafem.
 • 6. Import export dat. Práce se soubory
 • 7. Formuláře a prvky formuláře. MsgBox
 • 8. Funkce, vkládání, vlastní funkce
 • 9. Práce s daty filtry, kontingenční tabulky
 • 10.Ostatní, rekace na tlačítka, dialogová okna.
 • 11.Tvorba automatizovaných dashboardu. Tisk.
 • 12.Výběr zadání závěrečného projektu, konzultace zadání.
 • 13.Kontrola závěrečného projektu.
Literatura
  povinná literatura
 • Všechny studijní materiály budou aktualizovány v ISu.
Výukové metody
Excel VBA - výukový kurz, Martin Král Programování ve VBA - Microsoft Office Excel 2007 - John Walkenbach
Metody hodnocení
Kurz je ukončen klasifikovaným zápočtem na základě vypracování a obhájení projektu v Excelu, v průběhu semetr au bude písemný prakticcký test. Projekt může mít student vlastní. Požadavky na projekt: * Obsahovat formulář (který načte uloží data) * Uplatnění podmínky nebo cyklu * Natavení formátu dat (např. datum, prcenta, ...) * Kontrolovat zadávaná vstupní data (naúpříklad věk, ...)
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/jaro2019/MPM_EVBA