MPR_ROVE Rozvoj venkova

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2019
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Petr Tonev, Ph.D. (přednášející)
doc. RNDr. Josef Kunc, Ph.D. (přednášející)
Ing. Markéta Novotná, Ph.D. (přednášející)
Ing. Aneta Krajíčková (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Milan Viturka, CSc.
Katedra regionální ekonomie a správy - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Iveta Suchomelová Vašíčková
Dodavatelské pracoviště: Katedra regionální ekonomie a správy - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
Po 12:00–13:50 S310
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 64 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 8/64, pouze zareg.: 0/64, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/64
Jiné omezení: max. 20 cizích studentů
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Náplní předmětu rozvoj venkova jsou základní ekonomické, sociální, demografické, environmentální a architektonické poznatky o venkovu. Po úvodním vymezení venkova jsou studenti seznámeni se základními statistickými charakteristikami českého venkova. Pozornost je také věnována kulturním hodnotám venkovského prostoru. Problematika životního prostředí na venkově je založena na udržitelném rozvoji venkovského území a na důležitosti zachování a obnovy krajiny. Na to navazuje i problematika pozemkových úprav a zemědělského využití venkovské krajiny. Jsou charakterizovány základní možnosti obnovy venkova (Program obnovy venkova). Studenti jsou taktéž seznamováni s přístupem Evropské unie, která spatřuje rozvoj venkova zejména v multifunkčním a konkurenceschopném zemědělství s důrazem na zvyšování kvality životního prostředí. Proto bude pozornost věnována také zemědělství a iniciativě LEADER. Po absovování kurzu student budou schopni porozumět a rovněž rešit relevantní problémy rozvoje venkova.
Osnova
 • 1.Základní pojmy (venkov, venkovský prostor, venkovská oblast (region, venkovská obec) a možné způsoby vymezování venkova.
 • 2.Venkovský prostor a krajina z architektonického a urbanistického hlediska.
 • 3.Kulturní hodnoty jako jeden z faktorů formujících venkovský prostor.
 • 4.Možnosti zachování, ochrana, regenerace a tvorba kulturního prostředí a kulturních hodnot venkova.
 • 5.Ekonomické aspekty ovlivňující rozvoj venkova.
 • 6.Demografický vývoj venkova.
 • 7.Bydlení na venkově.
 • 8.Obnova venkova.
 • 9.Venkov a životní prostředí (krajina, obnova krajiny, chráněná území, biodiverzita a udržitelný rozvoj).
 • 10.Pozemky a pozemkové úpravy.
 • 11.Multifunkční zemědělství, lesnictví, venkov a cestovní ruch.
 • 12.Společná zemědělská politika EU.
 • 13.Programy podpory rozvoje venkova.
Literatura
  povinná literatura
 • NUNVÁŘOVÁ, Svatava. Rozvoj venkova. Brno: Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita, 2007. 212 s. ISBN 978-80-210-4314-5. info
 • PĚLUCHA, Martin. Venkov na prahu 21. století : venkov a jeho rozvoj na přelomu milénia, územní dopady znalostní ekonomiky na venkov, souvislosti vztahů měst a venkova v globalizované ekonomice. 1. vyd. Praha: Alfa nakladatelství, 2012. 319 s. ISBN 9788087197493. info
  doporučená literatura
 • BERNARD, Josef. Samospráva venkovských obcí a místní rozvoj. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2011. 236 s. ISBN 9788073302030. info
 • MAIER, Karel. Udržitelný rozvoj území. První vydání. Praha: Grada Publishing, 2012. 253 stran. ISBN 9788024741987. info
 • Majerová a kol. Český venkov 1999 - 2005. Vyd. 1. Praha: Česká zemědělská univerzita, 1999 - 2005.
 • HORÁKOVÁ, Hana a Dana FIALOVÁ. Transformace venkova : turismus jako forma rozvoje. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2014. 398 s. ISBN 9788073805371. info
 • The death and life of great American cities. Edited by Jane Jacobs. Vintage Books ed. New York: Vintage Books, 1992. 458 s. ISBN 067974195X. info
 • JACOBS, Jane. The nature of economies. New York: Vintage Books, 2000. x, 190. ISBN 0375702431. info
 • The economy of cities. Edited by Jane Jacobs. New York: Vintage books, 1969. 268 s. ISBN 039470584X. info
 • Agriculture investment sourcebook : agriculture and rural development. Washington, DC: World Bank, 2005. xxiv, 508. ISBN 082136085X. info
Výukové metody
teoretická příprava
Metody hodnocení
zkouška písemná, součástí hodnocení je způsob práce a účast na seminářích
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu "Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky (CZ.1.07/2.2.00/28.0227)", který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2008, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2020.