MPV_DIPR Diplomová práce

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. JUDr. Ivan Malý, CSc. (přednášející)
doc. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D.
Katedra veřejné ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Jana Biskupová
Dodavatelské pracoviště: Katedra veřejné ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Předpoklady
(! NOW ( MPV_TEDP Teze diplomové práce )&&(! MPV_TEDP Teze diplomové práce ))
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Hlavní cíle kurzu jsou:
- Volba tématu diplomové práce a příprava projektu vypracování práce;
- formulace tezí diplomové práce, obsahujících definici problému, cílů, hypotéz a metod řešení diplomové práce;
- vytvoření oficiálního zadání DP ve spolupráci studenta a vedoucího DP.
Osnova
  • Kurz má podobu převážně individuálních konzultací s vedoucím DP. Výstupem předmětu a jedinou hodnocenou aktivitou je obhajoba tezí DP za účasti vedoucího DP, dalších studentů a vyučujících KVE.
Literatura
    povinná literatura
  • NEKUDA, Jaroslav a Antonín SLANÝ. O metodice zpracování bakalářských a diplomových prací v ekonomických oborech a vhodných informačních zdrojích. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1996. 97 s. ISBN 8021014466. info
  • SLANÝ, Antonín a Jaroslav NEKUDA. O metodice zpracování závěrečné práce v oboru ekonomie a informační zdroje. : Masarykova univerzita v Brně, 1996. ISBN 80-210-1446-6. info
Výukové metody
Individuální konzultace v průběhu zpracování diplomové práce; skupimová obhajoba tezí.
Metody hodnocení
Zápočet je udělen za obhajobu tezí diplomové práce a odevzdání oficiálního zadání do informačního systému MU.
Informace učitele
Česká norma – ČSN 01 6910.
Úprava písemností psaných psacím strojem nebo zpracovaných textovými editory, ČNI, 1997
Závazné informace pro zpracování diplomových a bakalářských prací. Studijní katalogy Ekonomicko-správní fakulty pro prezenční a kombinované studium za příslušný akademický rok.
Czech norm – ČSN 01 6910.
Úprava písemností psaných psacím strojem nebo zpracovaných textovými editory, ČNI, 1997
Binding information for the elaboration of diploma and Bachelor theses. Study catalogues of the Faculty of Economics and Administration for both the full-time and distant form of study for the respective academic year.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět Diplomová práce si nezapisují studenti, kteří si zapisují předmět Teze diplomové práce.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu "Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky (CZ.1.07/2.2.00/28.0227)", který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018.

Nahoru | Aktuální datum a čas: 12. 11. 2018 21:49, 46. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému