MPV_EKSP Ekonomika sportu

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2020
Rozsah
2/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Filip Hrůza, Ph.D. (přednášející)
Ing. Marek Pavlík, Ph.D. (přednášející)
Garance
Ing. Marek Pavlík, Ph.D.
Katedra veřejné ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Jana Biskupová
Dodavatelské pracoviště: Katedra veřejné ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Předpoklady
Předmět je určen pro 4. ročník studia oboru Veřejná ekonomika a správa a 1 ročník navazujícího magisterského studia Management sportu. Předmět předpokládá předchozí rozhled na prvního ročníku bc. studia, je tedy doporučeno (není povinné) zapisovat si předmět nejdříve ve 2.ročníku bakalářského studia.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Hlavním cílem kurzu je, aby studenti získali následující dovednosti a schopnosti:
- aplikace předchozích obecnějších znalostí na odvětví sportu;
- porozumění principu finančních toků v odvětví sportu (veřejné i soukromé zdroje);
- porozumění systému institucionálního zabezpečení sportu a problematika politiky podpory sportu;
- porozumění dopadům investic do sportu a jejich širším souvislostem;
- orientace v relevantních aktuálních politikách a platné legislativě
- analýza problematiky financování a strategie klubu ve vztahu k veřejným zdrojům
-schopnost samostatně aplikovat poznatky na praktické problémy
Výstupy z učení
Hlavním cílem kurzu je, aby studenti získali následující dovednosti a schopnosti:
- aplikace předchozích obecnějších znalostí na odvětví sportu;
- porozumění principu finančních toků v odvětví sportu (veřejné i soukromé zdroje);
- porozumění systému institucionálního zabezpečení sportu a problematika politiky podpory sportu;
- porozumění dopadům investic do sportu a jejich širším souvislostem;
- orientace v relevantních aktuálních politikách a platné legislativě
- analýza problematiky financování a strategie klubu ve vztahu k veřejným zdrojům
-schopnost samostatně aplikovat poznatky na praktické problémy
Osnova
 • Předmět je tvořen následujícími tematickými okruhy:
 • - Základní pojmy a historie sportu
 • - Institucionální zabezpečení sportu - veřejný, smíšený i soukromý sektor (na úrovni zahraniční, i České republiky). Politika podpory sportu
 • - Socio-ekonomické aspekty sportu včetně Mikroekonomických a makroekonomických aspektů
 • - Financování sportu - veřejné zdroje a soukromé zdroje
 • - Problematika dotací – z pohledu státu i sportovních klubů a specifika investic do sportu.
 • - Sportovní klub- jeho charakteristika financování a strategie
Literatura
  povinná literatura
 • NOVOTNÝ, Jiří. Sport v ekonomice. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011. 512 s. ISBN 9788073576660. info
 • HOBZA, Vladimír a Jaroslav REKTOŘÍK. Základy ekonomie sportu. Praha: Ekopress, 2006. 191 s. ISBN 8086929043. info
  doporučená literatura
 • • HYLTON, K., BRAMHAM, P., NESTI , M., JACKSON, D. Sports Development: Policy, Process and Practice. Routledge; 1 edition (8 Feb 2001). ISBN 0419260102
 • HOULIHAN, Barrie. Sport, Policy and Politics: A Comparative Analysis. Routledge; 1 edition (27 Nov 1997). ISBN 0415129192
Výukové metody
Studentům jsou prezentovány jednotlivé tematické okruhy a následně je vedena diskuze. Studenti současně na vybraných příkladech, case studies, vybraných problémech aplikují své znalosti. K výuce některých témat jsou zváni i odborníci z praxe a následně je s nimi vedena diskuze
Metody hodnocení
Kurz je zakončen prezentací vlastní analýzy zadaného problému. Student se může zúčastnit zkoušky, pokud splní tuto podmínku:
- Získá v průběhu semestru min. 120 bodů. Body může získat následujícími aktivitami:
- bodový zisk z průběžného (max. 90 bodů) a závěrečného testu (max. 90 bodů)
- dobrovolné vypracování seminární práce (max. 10 bodů)
- dobrovolná prezentace seminární práce (5 bodů)
- dobrovolné vypracování resumé (v češtině) z anglického odborného článku (max. 5 bodů)
Zkouška: 4 dny před konámím zkoušky je studentům zadán problémový úkol, student jej vyřeší a připraví si prezentaci v délce 10min. Prezentace je ohodnocena 0-40 body, které v součtu s body získanými v semestru vytvoří známku.
Dopustí-li se student u zkoušky nedovoleného jednání, zejména používání různých nedovolených pomůcek („taháků“), opisování, vynášení zadání testů a vůbec jednání narušující průběh zkoušky, přeruší učitel zkoušku a podle závažnosti přestupku udělí klasifikaci do ISu F, nebo FF, případně i FFF. Uvedený postup se vztahuje na všechny aktivity, které vstupují do závěrečného hodnocení předmětu, (POTy, seminární práce, referáty, apod.).
Informace učitele
Přednášky jsou každý týden, cvičení cca 1x za 14dní Pro jaro 2016 platí: Přednáška 7:40-9:10 a cvičení 9:20-10:50 Pokud cvičení není, začíná přednáška 8:00-9:30. Vše je upřesněno v harmonogramu semestru. Účast je povinná pouze v případě přednášky externího odborníka, jinak je účast na přednáškách, cvičeních dobrovolná. Pro symslupnou účast na cvičení je však účast na přednáškách vysocé žádoucí. Část přednášek je koncipována jako praktických a nejsou k nim poskytovány učební materiály v běžném rozsahu.
The seminar takes place once in two weeks and it takes the form of two lessons. Detailed schedule is always announced
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Pokud se zapíše méně než 15 studentů, může být předmět vyučován více individuálně, příp. blokovou formou.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu "Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky (CZ.1.07/2.2.00/28.0227)", který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.