MPV_EKVZ Ekonomika vzdělávání

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2019
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Markéta Horáková, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Gabriela Vaceková, PhD. (přednášející)
Garance
doc. Ing. Gabriela Vaceková, PhD.
Katedra veřejné ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Jana Biskupová
Dodavatelské pracoviště: Katedra veřejné ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem kursu je představit studentům základní principy, cíle, funkce a nástroje vzdělávací politiky v ČR i v zahraničí se zvláštním důrazem na roli vzdělávání, vzdělání a kvalifikace v současné znalostní společnosti. Studenti jsou vedeni k pochopení klíčových vazeb mezi vzdělávací politikou a dalšími sociálními politikami (zdůrazněna je zejména vazba na politiku pracovního trhu – lidský kapitál, zaměstnatelnost, celoživotní učení, znalostní společnost), k porozumění procesu tvorby vzdělávacích a výcvikových programů a ke schopnosti vyhodnotit jejich účinky pro různé aktéry a navrhovat vhodná a efektivní řešení problémů ve vzdělávání. Na rozdíl od jiných kursů podobného zaměření tento jasně upozorňuje na hlavní rizika a neefektivity, ke kterým přispívá nedostatečná reflexe potřeb pracovního trhu politikou vzdělávání (nevyhovující zaměření vzdělávacího systému, nevyužité lidské zdroje, důsledky pro veřejné rozpočty).
Osnova
  • 1) Vzdělávací politika jako součást sociální (veřejné) politiky – funkce, principy, cíle, aktéři, úrovně, vazba na ostatní dílčí sociální politiky 2) Primární vzdělávání a profesní příprava jako „vstupenka“ na trh práce – vzdělávací systémy, jejich cíle, subjekty, programy, účinky 3) Další (celoživotní) vzdělávání jako prostředek adaptability pracovníků, flexibility trhu práce a aplikace, reprodukce a rozšiřování obecné úrovně vědění – celoživotní učení, vzdělávání dospělých v různých fázích životního cyklu, rozvoj lidských zdrojů, pracovní výcvik
Literatura
    povinná literatura
  • Teorie a nástroje vzdělávací politiky. Edited by Jaroslav Kalous - Arnošt Veselý. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2006. 172 s. ISBN 9788024612607. info
  • Vybrané problémy vzdělávací politiky. Edited by Jaroslav Kalous - Arnošt Veselý. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2006. 159 s. ISBN 8024612593. info
  • KALOUS, Jaroslav a Arnošt VESELÝ. Vybrané problémy vzdělávací politiky. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2006, 159 s. ISBN 8024612623
    doporučená literatura
  • LADD, Helen F.; FISKE, Edward B. (ed.). Handbook of research in education finance and policy. Routledge, 2012. ISBN 0805861459.
  • OECD (2013), Education at a Glance 2013: OECD Indicators, OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/eag-2013-en
Výukové metody
Čtení textů, domácí a skupinová práce ve výuce.
Metody hodnocení
Písemný test, seminární práce, Závěrečná zkouška.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je vyučován společně s předmětem VLP151 (FSS).
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu "Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky (CZ.1.07/2.2.00/28.0227)", který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014.

Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 11. 2018 23:27, 46. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému