MPV_EPPE Evropské právo pro ekonomy

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2020
Rozsah
2/0/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Marie-Liesse Houbé (přednášející), doc. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D. (zástupce)
doc. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D.
Katedra veřejné ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Ing. Pavla Hradecká
Dodavatelské pracoviště: Katedra veřejné ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Předpoklady
! MPV_EPII Evropské právo pro ekonomy II
Evropské právo pro ekonomy I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/30, pouze zareg.: 0/30
Mateřské obory
Cíle předmětu
Předmět je zaměřen na procvičení znalostí o právu EU získaných v předchozím kursu na rozboru judikatury Soudního dvora, která v tomto právním řádu hraje zásadní úlohu. Vzhledem k zařazení kursu v rámci francouzsko-českého kursu veřejné správy se pracuje s francouzskou verzí rozsudků.
Cílem je osvojení základních poznatků o EU a jejím právu včetně vazeb na členské státy a jejich právo.
- Studenti by měl být schopni vyhledat a uplatnit nejzákladnější pravidla EU.
- Studenti by měli porozumět ekonomickým, politickým a sociálním souvislostem evropské integrace
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- vysvětlit základní druhy řízení před Soudním dvorem,
- porozumět roli soudů členských států při uplatnění práva Evropské unie,
- prohloubit porozumění zásad uplatnění práva Evropské unie,
- posílit znalosti hmotného práva Evropské unie uvědoměním si jeho uplatnění v konkrétních situacích.
Osnova
 • Rozsudky:
 • van Gend en Loos
 • Ratti
 • Dori
 • Commission v. France (Whisky and Cognac)
 • Commission v. Belgium (waste)
 • Commission v. United Kingdom (UHT Milk)
 • Commission v. Belgium (public service)
 • Guiot
 • Chiquita
 • Tobacco Advertisement
Literatura
  povinná literatura
 • Rozsudky uvedené v osnově
 • TÝČ, Vladimír. Základy práva Evropské unie pro ekonomy. 5. aktualiz. vyd. Praha: Linde, 2006. 287 s. ISBN 8072016318. info
Výukové metody
samostudium, komentáře a diskuse rozsudků Soudního dvora
Metody hodnocení
Ústní zkouška
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Část výuky probíhá ve francouzštině.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu "Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky (CZ.1.07/2.2.00/28.0227)", který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, jaro 2019.