MPV_RDPO Diplomová práce odevzdání

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. JUDr. Ivan Malý, CSc. (přednášející)
doc. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. JUDr. Ivan Malý, CSc.
Katedra veřejné ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Ing. Pavla Hradecká
Dodavatelské pracoviště: Katedra veřejné ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Předpoklady
(! NOW ( MPE_TEDP Teze DP )&&(! MPE_TEDP Teze DP ))
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/30, pouze zareg.: 0/30
Mateřské obory
Cíle předmětu
Hlavní cíle kurzu jsou:
- zajištění,že student odevzdá diplomovou práci odsouhlasenou vedoucím;
- připravení studenta k úspěšné obhajobě diplomové práce (seznámení s požadavky, které na něj budou kladeny státní komisí při obhajobě).
Osnova
  • 1. Práce s literaturou, citování, odkazy.
  • 2. Stanovení cílů a hypotéz diplomové práce.
  • 3. Struktura práce.
  • 4. Formulace závěrů práce.
  • 5. Příprava obhajoby diplomové práce.
Literatura
    povinná literatura
  • SLANÝ, Antonín a Jaroslav NEKUDA. Moderní informační zdroje diplomových a doktorských prací v oblasti sociálně-ekonomických věd. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2001. 117 s. ISBN 80-210-2646-4. info
Výukové metody
Individuální konzultace v průběhu zpracování diplomové práce.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen zápočtem. Zápočet je udělován za průběžnou práci na diplomové práci a její odevzdání.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět Diplomová práce odevzdání si nezapisují studenti, kteří si zapisují předmět Teze diplomové práce.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu "Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky (CZ.1.07/2.2.00/28.0227)", který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019.