PETMI Teorie monetárních institucí

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2008
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Michal Kvasnička, Ph.D. (přednášející)
Ing. Ondřej Krčál, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Kamil Fuchs, CSc.
Katedra ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Lydie Pravdová
Rozvrh
Po 9:20–10:05 P312
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
PETMI/1: Po 8:30–9:15 P312, M. Kvasnička
PETMI/2: Čt 9:20–11:00 S308, M. Kvasnička
Předpoklady
pemiki Mikroekonomie I || PřF:E1311 Mikroekonomie I
Kurz vyžaduje znalost aspoň základní mikroekonomie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 50 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/50, pouze zareg.: 0/50, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/50
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz se zabývá institucionální částí monetární ekonomie. Důraz je kladen na pochopení základních principů fungování a vývoje monetárních insitutucí (peněz, bank, bankovního systému a centrálních bank). Makroekonomické aspekty monetární ekonomie nejsou v tomto kurzu pokryty.
Na konci tohoto kurzu bude student:
1. rozumět tomu, proč lidé směnují a jak ze směny profitují; proč jsou i finanční operace formou směny; jaké překážky ztěžují různé formy směny; jaké hlavní techniky používají trhy a monetární instituce k překonání těchto překážek
2. chápat, proč je stabilita a efektivnost monetárního systému důležitá; bude umět vysvětlit, jak neefektivnost poskytuje příležitost k zisku; proč existují bankovní paniky, burzovní krachy a inflace; proč jsou monetární ínstituce tak výrazně regulované
3. chápat, co jsou peníze a proč je používáme; vysvětlit, kdo a jak je vytváří; jaké jsou vhodné vlastnosti pěněz a jaké náklady jsou spojené s jejich užíváním
4. vysvětlit, co je to banka; jakými způsoby může banka zvýšit svůj zisk a jakým při tom čelí rizikům; rozumět, proč se banky snaží být velké a expandovat do dalších aktivit; použít informace o tom, z jakých typů institucí se banky v minulosti vyvinuly, k odhadu toho, z jakých se patrně vyvinou v budoucnosti; chápat, jak a proč se mění bankovní aktiva a pasiva a jak banky vytváření peníze "z ničeho"
5. chápat, jak bankovní systém umožňuje platby a půjčování a jak omezuje bankovní expanzi úvěru
6. vysvětlit, jak banky řídí svou likviditu a riziko a proč se věci mohou pokazit
7. uvést argumenty, proč banky potřebují certifikaci či regulaci; jak a s jakými omezeními to lze provést soukromě a jaké výhody a nevýhody přináší státní řešení; znát empirický dopad regulace na stabilitu monetárního systému; předkládat odůvodněné soudy, které typy bankovních regulací pravděpodobně zvýší a které sníží jejich stabilitu
8. rozumět tomu, co je centrální banka a jaké funkce ji definují; argumentovat, zda jsou centrální banky výsledkem přirozené tržní evoluce, či státních zásahů a zda a proč jsou centrální banky nezbytné
9. na záladě nabytých znalostí odhadnout buducí vývoj monetárních institucí a jejich vlivu na hospodářství
Osnova
 • 1. Úvod
 • 2. Směna, její přínosy a problémy
 • 3. Principy a techniky řešení problémů směny
 • 4. Efektivnost a statiblita systémů usnadňujících směnu
 • 5. Peníze
 • 6. Banka
 • 7. Bankovní systém
 • 8. Bankovní management rizika a likvidity
 • 9. Stabilita a regulace bankovního systému
 • 10. Centrální banka
 • 11. Stát a peníze
Literatura
 • KOHN, Meir. Financial institutions and markets. 2nd ed. New York: Oxford University Press, 2004. xxx, 674. ISBN 0195134729. info
 • WHITE, Lawrence H. The theory of monetary institutions. 1. ed. Oxford: Blackwell, 1999. xii, 269 s. ISBN 0-631-21214-0. info
Metody hodnocení
Výuka probíhá formou samostatné přípravy a interaktivních seminářů. Zkouška je písemná.
Informace učitele
http://www.econ.muni.cz/~qasar/vyuka.html#moninst
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2006, podzim 2007.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/podzim2008/PETMI