PETSRE Teorie společenského řádu

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2008
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Josef Menšík, Ph.D. (cvičící)
Ing. Naďa Voráčová (cvičící)
Garance
prof. Ing. Antonín Slaný, CSc.
Katedra ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Lydie Pravdová
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
PETSRE/1: Út 9:20–11:00 S309, N. Voráčová
Předpoklady
peekte Ekonomické teorie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 11 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/11, pouze zareg.: 0/11, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/11
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Obsahem předmětu je analýza základů společenského řádu vycházející ze znalosti aparátu a závěrů ekonomické teorie. Hodiny jsou organizovány především formou diskuse nad problémovými okruhy motivovanými četbou vybraných pasáží z děl z oblasti teorie společenského řádu. Cílem předmětu je ujasnit si některé důsledky ekonomických poznatků získaných v jiných kurzech a uplatnit nabytý ekonomický způsob uvažování pro studium širších společenských otázek.
Osnova
 • Tocqueville: Demokracie v Americe
 • Mises: Liberalismus
 • Schumpeter: Kapitalismus, socialismus a demokracie
 • Socialismus: socialistický projekt a jeho realizovatelnost
 • Friedman: Kapitalismus a svoboda, Svoboda volby
 • Berlin: Čtyři eseje o svobodě
 • Buchanan: Meze svobody
 • Hayek: Právo, zákonodárství a svoboda
 • Zakaria: Budoucnost svobody
Literatura
 • TOCQUEVILLE, Alexis de. Demokracie v Americe. Translated by Vladimír Jochmann. Vyd. 2., v nakladatelství A. Praha: Academia, 2000. 624 s. ISBN 8020008292. info
 • VON MISES, Ludwig. Liberalismus. Translated by Alžběta Kvasničková - Zdeňka Talábová - Josef Šíma. Praha: Ekopress, 1998. 186 s. ISBN 8086119084. info
 • SCHUMPETER, Joseph Alois. Kapitalismus, socialismus a demokracie. Translated by Jiří Ogrocký. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2004. 470 s. ISBN 8073250446. info
 • FRIEDMAN, Milton. Kapitalismus a svoboda. Translated by Jiří Jonáš. Vyd. 1. Praha: Liberální institut, 1993. 182 s. ISBN 80-85787-33-4. info
 • FRIEDMAN, Milton a Rose FRIEDMAN. Svoboda volby. Translated by Vladimír Vrecion - Pavel Vrecion. Vyd. 1. Praha: Liberální institut, 1992. 318 s. ISBN 80-85467-85-2. info
 • BERLIN, Isaiah. Čtyři eseje o svobodě. Translated by Martin Pokorný. Vyd. 1. Praha: Prostor, 1999. 332 s. ISBN 80-7260-004-4. info
 • BUCHANAN, James M. Politika očima ekonoma. Edited by Josef Šíma, Translated by Daniela Kratochvílová - Mojmír Hampl. Praha: Liberální institut, 2002. 136 s. ISBN 80-86389-21-9. info
 • HAYEK, Friedrich August von. Právo, zákonodárství a svoboda : nový výklad liberálních principů spravedlnosti a politické ekonomie. Edited by Pavel Bratinka, Translated by Tomáš Ježek. 2. vyd. Praha: Academia, 1994. 415 s. ISBN 8020002413. info
 • ZAKARIA, Fareed. Budoucnost svobody. Translated by Jaroslav Veis. Vyd. 1. Praha: Academia, 2004. 349 s. ISBN 8020012850. info
Metody hodnocení
Požadavkem k ukončení předmětu je aktivní účast na diskusích v seminářích.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2006, jaro 2007, jaro 2009.