PJIIBN Jazyk II/B - Němčina

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2009
Rozsah
0/2/0. Ukončení: -.
Vyučující
PhDr. Helena Hušková (přednášející)
PhDr. Zdena Kuchařová Kalná (přednášející)
Mgr. Petra Sojková (přednášející)
Mgr. Jarmila Šafránková (přednášející)
Garance
PhDr. Zdena Kuchařová Kalná
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Ekonomicko-správní fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Kontaktní osoba: Mgr. Lenka Skoupá
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
PJIIBN/1: Po 11:05–12:45 S306, P. Sojková
Předpoklady
Zvládnutí jazykových dovedností, které byly procvičovány v předmětu JII/A. Student si svoje jazykové znalosti může ověřit vyplněním samovyhodnocovacího online testu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Jazyk II/B je navazující přípravný kurz, ve kterém se pokračuje ve studiu obecného jazyka, ale zároveň se začíná budovat systém odborného jazyka v oblasti gramatické, lexikální i stylistické. Jsou procvičovány všechny jazykové dovednosti tak, aby se student dorozuměl v běžných situacích každodenního života a zároveň zvládal jednodušší formy profesní komunikace.
Osnova
  • 1. UDt 4.1: Aufbau und Aufgaben verschiedener Abteilungen MUN L 18: Als Aupairmädchen im Ausland Časové věty a spojky, plusquamperfektum 2. UDt 4.2: Arbeitszeit und Bezahlung MUN L 18: Perfektum způsobových sloves, L 19 vedlejší věty s aby 3. UDt 4.3: Den Weg innerhalb eines Gebäudes beschreiben MUN L 19: Was soll ich tun? Vazby infinitivu s zu, inf. s um zu 4. UDt 4.4: Verantwortungsbereiche im Beruf beschreiben MUN L 20: Dvojité souřadicí spojky, Předpony někdy odlučitelné, někdy neodlučitelné Die Tschechische Republik 5. UDt 4.5: Teile der Büroausstattung und ihre Funktionsweise beschreiben MUN L 21: Futurum, sein a haben + infinitiv s zu 6. UDt 4.6: Über die Einstellung zur Arbeit sprechen MUN L 22: Příčestí přítomné a minulé, příčestí přítomné s zu 7. MUN L 22: Přívlastková vazba, superlativní tvary příslovcí Kontrolní test 8. UDt 5.1: Ins Ausland telefonieren MUN L 22: Die Bundesrepublik Deutschland 9. UDt 5.2: Den richtigen Gesprächspartner erreichen, einen Rückruf vereinbaren MUN L 23: Aus der Presse Kondicionál, konjunktiv préterita 10. UDt 5.3: Sein Anliegen vortragen und herausfinden, mit wem man sprechen muss MUN L 23: Konjunktiv plusquamperfekta, podmínkové věty 11. UDt 5.3: Namen und Adressen buchstabieren Das deutsche Telefonalphabet MUN L 24: Infinitiv minulý, věty s ohne zu a statt zu 12. MUN L 24: Österreich Věty s als ob, s als dass 13. UDt 5.4: Nachrichten hinterlassen und verstehen Test
Literatura
  • HÖPPNEROVÁ, Věra. Moderní učebnice němčiny : vhodná i pro samouky. Edited by Lenka Jaucová. V Praze: NS Svoboda, 2000. 357 s. ISBN 8020510141. info
  • CONLIN, C. Unternehmen Deutsch :Lehrwerk für Wirtschaftsdeutsch : Lehrbuch. 1. Aufl. München: Klett, 1999. 216 s. ISBN 3-12-675668-9. info
Metody hodnocení
Seminární forma výuky, závěrečný test./// Tento kurz je komerční, cena 1.000,- Kč/semestr.
Vyučovací jazyk
Němčina
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Student si může zapsat v CDCV v kurzech celoživotního vzdělávání,pokud bude cítit potřebu si doplnit v jazyku II středoškolské vzdělání.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/jaro2009/PJIIBN