PPEPEI European Law for Economists I

Faculty of Economics and Administration
Spring 2004
Extent and Intensity
2/1/0. 4 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc. (lecturer)
Mgr. Marek Čechovský (seminar tutor)
doc. JUDr. Michal Petr, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc.
Department of Law - Faculty of Economics and Administration
Contact Person: Dáša Třísková
Timetable
Mon 18:00–19:35 P102, Mon 18:00–19:35 P101
  • Timetable of Seminar Groups:
PPEPEI/01: Wed 16:20–17:05 S309, M. Petr
PPEPEI/02: Wed 17:10–17:55 S309, M. Petr
PPEPEI/03: Wed 18:00–18:45 S309, M. Petr
PPEPEI/04: Wed 18:50–19:35 S309, M. Petr
PPEPEI/05: Thu 12:50–13:35 P104, M. Čechovský
PPEPEI/06: Thu 13:45–14:30 P104, M. Čechovský
PPEPEI/07: Thu 14:35–15:20 P104, M. Čechovský
PPEPEI/08: Thu 15:30–16:15 P104, M. Čechovský
PPEPEI/09: No timetable has been entered into IS. M. Čechovský
PPEPEI/10: Thu 16:20–17:05 S309, M. Petr
PPEPEI/11: No timetable has been entered into IS. M. Čechovský
PPEPEI/12: Thu 17:10–17:55 S309, M. Petr
PPEPEI/13: No timetable has been entered into IS. M. Čechovský
PPEPEI/14: Thu 18:00–18:45 S309, M. Petr
PPEPEI/15: No timetable has been entered into IS. M. Čechovský
PPEPEI/16: Thu 18:50–19:35 S309, M. Petr
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
The capacity limit for the course is 359 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/359, only registered: 0/359, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/359
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Kurz Evropské právo pro ekonomy poskytuje základní přehled o Evropských společenstvích (Evropské unii) z hlediska jejich institucionální výstavby a práva jako nástroje regulace jejich činnosti. Zahrnuje čtyři okruhy problémů: 1. institucionální právo (vznik, struktura, nadstátní charakter ES a EU), 2. právo Společenství jako autonomní právní řád, vztah k mezinárodnímu právu a zejména k vnitrostátnímu právu členských zemí, 3. právní úprava vnitřního trhu a jednotlivých politik Společenství, 4. právní otázky přidružení a budoucího členství ČR. Forma zkoušky: písemná a ústní.
Syllabus (in Czech)
  • 1. Úvod do evropského práva, právo vnitrostátní, mezinárodní,komunitární. 2. Evropská integrace, ES, EU, princip nadstátnosti. 3. Základní dokumenty ES a EU (primární právo). 4. Organizační struktura ES EU (komise, rada). 5. Organizační struktura ES EU (Evropský parlament, Soudní dvůr). 6. Pojem a charakteristila práva ES, primární a sekundární prameny. 7. Vztah práva ES a vnitrostátního práva (přímý účinek, přednost). 8. Legislativní procedury v ES. 9. Společný trh, jednotný vnitřní trh, hospodářská a měnová unie, základní svobody. 10.Volný pohyb zboží. 11.Volný pohyb osob. 12.Volný pohyb služeb a kapitálu. 13.Ochrana hospodářské soutěže na společném trhu. 14.Přidružení ČR k ES, příprava na členství v EU (právní problémy).
Literature
  • Týč, V.: Základy práva ES pro ekonomy. 3. vydání. Linde, Praha 2001
  • Týč, V.: Dokumenty ke studiu práva ES (EU). Skripta, MU v Brně 2001
  • Internet: databáze Europa, Euroskop (server Ministerstva zahraničních věcí ČR)
Assessment methods (in Czech)
Forma zkoušky: písemná nebo ústní. Předpokladem úspěšného složení zkoušky je i aktivní účast na seminářích.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught annually.
Information on course enrolment limitations: max. 20 cizích studentů; cvičení pouze pro studenty ESF
The course is also listed under the following terms Spring 2002, Spring 2003, Spring 2005, Spring 2006, Spring 2007, Spring 2008, Spring 2009.
  • Enrolment Statistics (Spring 2004, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/econ/spring2004/PPEPEI