XPX_ZSH1 Absolvování studia na University of Huddersfield

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/0. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. Ing. Ladislav Blažek, CSc. (přednášející)
Garance
doc. Ing. Radoslav Škapa, Ph.D.
Katedra podnikového hospodářství - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Denisa Gritzová
Dodavatelské pracoviště: Katedra podnikového hospodářství - Ekonomicko-správní fakulta
Předpoklady
Studium v Huddersfieldu je určeno všem zájemcům z řad studentů bakalářských oborů Podniková ekonomika a management a Hospodářská politika a magisterských oborů Podniková ekonomika a management a Hospodářská politika prezenčních forem studia.
Pro studenty bakalářského studia je optimální absolvovat roční studium na HUBS ve třetím ročníku. Studenti se hlásí z 2. ročníku bakalářského studia.
Podmínkou přijetí ke studiu na HUBS je úspěšné absolvování všech programově a oborově povinných předmětů 1.- 2. ročníku předepsaných vzorovým studijním plánem oboru Podniková ekonomika a management. Tato podmínka platí také pro zájemce, kteří nestudují obor Podniková ekonomika a management. U většiny oborů se jedná o 3 – 4 předměty navíc.
Studentům navazujícího magisterského studia doporučujeme zahájit studium na HUBS po absolvování 1. semestru na MU. Studenti se hlásí ze 3. ročníku bakalářského studia. Podmínkou přijetí ke studiu na HUBS je úspěšné ukončení bakalářského studijního programu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Studenti, kteří na HUBS absolvují třetí ročník svého bakalářského nebo magisterského studijního programu, budou mít nárok na uznání všech programově a oborově povinných předmětů, které jsou součástí studijního plánu třetího ročníku (5. a 6. semestr) oborů Podnikové hospodářství, Národní hospodářství nebo Hospodářská politika.
Programově a oborově povinné předměty jiných oborů mohou být uznány na základě rozhodnutí garanta daného oboru. Studenti, kteří na HUBS absolvují jiný než třetí ročník svého studia, mohou garanta oboru požádat o uznání jednotlivých předmětů absolvovaných na HUBS jako ekvivalentu programově nebo oborově povinných předmětů daného ročníku a oboru.
Všichni studenti, kteří úspěšně absolvují studium na HUBS, mají dále nárok na dopočet do 60 kreditů za daný akademický rok (tzn. 60 kreditů – kredity za uznané programově a oborově povinné předměty).
Výstupy z učení
Absovováním studia na University of Huddersfield studenti získají znalosti a dovednosti shodné se studijním plánem oborů Podniková ekonomika a management a Hospodářská politika, mimo jiné studenti budou schopni bez problémů prezentovat, diskutovat a psát odborné texty v anglickém jazyce.
Osnova
 • BA International Business (Year 3):
 • International Business 10 ECTS
 • Strategic Management 10 ECTS
 • Business Dissertation 20 ECTS
 • and two optional courses 20 ECTS
 • MSc International Business Management:
 • Core modules
 • BMS0025 Strategic Management 7.5ECTS
 • BME0003 International Economics 7.5ECTS
 • BMS0024 International Business Environment 7.5ECTS
 • BMS0021 International Business Strategy 7.5ECTS
 • BMS0020 Corporate Governance & Business Ethics 7.5 ECTS
 • BMS0005 Research Methods & Techniques 7.5 ECTS
 • Optional courses: all 7.5 ECTS (x2)
 • Functional areas (e.g. BMK0104 International Marketing, BMO0072 International Human Resource Management, BMK0018 International Trade Operations, BMA0034 International Business Finance)
 • Sectoral areas (e.g. SMT1013 International Tourism Management and Development, BMS0053 Emerging and Alternative Financial Markets, BME0005 Globalisation and Financial Crises)
 • Postgraduate Research Paper BMS0013 Dissertation 30 ECTS
Literatura
  doporučená literatura
 • WHITTAKER, A 2009, Britain : Be Fluent in British Life and Culture, Speak the Culture, Thorogood Publishing Ltd, London, viewed 17 July 2019, .
 • FORSYTH, Patrick. Successful Time Management. Vol. Fourth edition. Creating Success. London: Kogan Page, 2016.
 • ŠTĚPÁNEK, Libor a Janice de HAAFF. Academic English. 2. aktualizované vydání. Praha: Grada, 2018. 222 stran. ISBN 9788027108428. info
 • LEVITIN, Daniel J. The organized mind : thinking straight in the age of information overload. First published. Great Britain: Penguin Books, 2015. xxii, 496. ISBN 9780241965788. info
 • THOMAS, David C. a Mark F. PETERSON. Cross-cultural management : essential concepts. Third edition. Los Angeles: Sage, 2014. xx, 323. ISBN 9781452257501. info
Výukové metody
Pravidelné schůzky s vedoucím práce Přednášky a semináře v počtu povinných předmětů Samostudium v knihovně
Metody hodnocení
Prezentace a zpracovávání případových studií v průběhu semestru Práce na diplomové práci zahrnuje zpracování tématu, výzkum a vyhodnocení Pravidelné schůzky s vedoucím práce
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
http://www6.econ.muni.cz/studenti/studium-pracovni-zkusenosti-zahranici/studijni-pobyty-zahranici/studium-partnerske-univerzity/university-of-huddersfield
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/podzim2020/XPX_ZSH1