PPEPEI Evropské právo pro ekonomy I

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2006
Rozsah
2/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc. (přednášející)
doc. Mgr. et Mgr. Oldřich Krpec, Ph.D. (cvičící)
doc. JUDr. Michal Petr, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc.
Katedra práva - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Dáša Třísková
Rozvrh
Po 18:00–19:35 P102, Po 18:00–19:35 P101
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
PPEPEI/1: každou sudou středu 16:20–17:55 S309, M. Petr
PPEPEI/10: každý lichý čtvrtek 16:20–17:55 S309, M. Petr
PPEPEI/11: Rozvrh nebyl do ISu vložen. O. Krpec
PPEPEI/12: každý sudý čtvrtek 16:20–17:55 S309, M. Petr
PPEPEI/13: Rozvrh nebyl do ISu vložen. O. Krpec
PPEPEI/14: každý lichý čtvrtek 18:00–19:30 S309, M. Petr
PPEPEI/15: Rozvrh nebyl do ISu vložen. O. Krpec
PPEPEI/16: každý sudý čtvrtek 18:00–19:35 S309, M. Petr
PPEPEI/2: každou lichou středu 16:20–17:55 S309, M. Petr
PPEPEI/3: každou sudou středu 18:00–19:35 S309, M. Petr
PPEPEI/4: každou lichou středu 18:00–19:35 S309, M. Petr
PPEPEI/5: každý sudý čtvrtek 12:50–14:30 P104, O. Krpec
PPEPEI/6: každý lichý čtvrtek 12:50–14:30 P104, O. Krpec
PPEPEI/7: každý sudý čtvrtek 14:35–16:15 P104, O. Krpec
PPEPEI/8: každý lichý čtvrtek 14:35–16:15 P104, O. Krpec
PPEPEI/9: Rozvrh nebyl do ISu vložen. O. Krpec
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 400 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/400, pouze zareg.: 0/400, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/400
Jiné omezení: max. 20 cizích studentů; cvičení pouze pro studenty ESF
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Výuka v tomto předmětu seznamuje se základními pojmy týkajícími se ES a EU a s postavením těchto celků jakožto základu evropské integrace. Po přehledu vývoje od počátku 50. let do současnosti je pojednáno o nadstátním pojetí a organizační struktuře ES/EU a o pravomocech vůči členským státům. Dále jsou podány základní informace o právu ES a EU z hlediska systémového. Z hlediska obsahového je věnována pozornost čtyřem základním svobodám vnitřního trhu ES.
Osnova
  • 1. Úvod do evropského práva, právo vnitrostátní, mezinárodní,komunitární. 2. Evropská integrace, ES, EU, princip nadstátnosti. 3. Základní dokumenty ES a EU (primární právo) 4. Organizační struktura ES EU (Komise, Rada). 5. Organizační struktura ES EU (Evropský parlament, Soudní dvůr). 6. Pojem a charakteristika práva ES, primární a sekundární prameny. 7. Vztah práva ES a vnitrostátního práva (přímý účinek, přednost). 8. Legislativní procedury v ES. Vynucováni práva ES. 9. Společný trh, jednotný vnitřní trh, hospodářská a měnová unie, základní svobody. 10.Volný pohyb zboží. 11.Volný pohyb osob. 12.Volný pohyb služeb a kapitálu. 13.Aktuální otázky členství ČR v EU (právní problémy).
Literatura
  • Evropské právo, základní dokumenty, Sagit, Ostrava, 2004, UZ č. 446, 235 s. ISBN 80-7208-439-9
  • Tichý,L. a kol. Evropské právo , 2. vyd. Beck, Praha, 2004, 920 s. ISBN 80-7179-113-X
  • TÝČ, Vladimír. Základy práva Evropské unie pro ekonomy. 4. aktualiz. vyd. Praha: Linde, 2004. 306 s. Vysokoškolské právnické učebnice. ISBN 80-720-1478-1. info
Metody hodnocení
Forma zkoušky: písemná
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009.