PEMAKI Makroekonomie I

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2009
Rozsah
2/2/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. PhDr. Kamil Fuchs, CSc. (přednášející)
Mgr. Ing. Pavlína Balcarová (cvičící)
Ing. Jitka Doležalová, Ph.D. (cvičící)
Ing. Aleš Franc, Ph.D. (cvičící)
Ing. Monika Jamborová, Ph.D. (cvičící)
Ing. Petr Musil, Ph.D. (cvičící)
Bc. Ing. Zdeňka Musilová (cvičící)
Ing. et Ing. Šárka Nedělová (cvičící)
doc. Ing. Rostislav Staněk, Ph.D. (cvičící)
Ing. Lenka Vystavělová (cvičící)
doc. Ing. Libor Žídek, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Kamil Fuchs, CSc.
Katedra ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Lydie Pravdová
Rozvrh
Po 14:35–16:15 P102, Po 14:35–16:15 P101
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
PEMAKI/1: Po 10:15–11:50 P303, L. Vystavělová
PEMAKI/10: St 12:50–14:30 S308, A. Franc
PEMAKI/11: St 14:35–16:15 P403, A. Franc
PEMAKI/12: Rozvrh nebyl do ISu vložen. Z. Musilová
PEMAKI/13: St 16:20–17:55 P403, A. Franc
PEMAKI/14: Rozvrh nebyl do ISu vložen. R. Staněk
PEMAKI/15: Čt 7:40–9:15 S309, A. Franc
PEMAKI/16: Čt 9:20–11:00 S309, A. Franc
PEMAKI/17: Pá 9:20–11:00 S309, P. Balcarová
PEMAKI/18: Po 16:20–17:55 S309, R. Staněk
PEMAKI/19: Po 12:00–13:35 S308, Š. Nedělová
PEMAKI/2: Po 10:15–11:50 S309, Š. Nedělová
PEMAKI/20: Pá 7:40–9:15 S309
PEMAKI/21: Pá 11:05–12:45 S309
PEMAKI/22: Rozvrh nebyl do ISu vložen. Z. Musilová
PEMAKI/23: Út 16:20–17:55 P303, J. Doležalová
PEMAKI/24: Út 14:35–16:15 P403, Z. Musilová
PEMAKI/25: Pá 11:05–12:45 P403
PEMAKI/3: Po 10:15–11:50 S310, R. Staněk
PEMAKI/4: Út 12:50–14:30 P106, P. Musil
PEMAKI/5: Út 12:50–14:30 P403, J. Doležalová
PEMAKI/6: Út 14:35–16:15 P201, L. Žídek
PEMAKI/7: Út 14:35–16:15 P312, J. Doležalová
PEMAKI/8: Út 11:05–12:45 P104, Š. Nedělová
PEMAKI/9: Út 16:20–17:55 P403, Š. Nedělová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 533 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/533, pouze zareg.: 0/533, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/533
Jiné omezení: 10 pouze přednáška
Mateřské obory/plány
předmět má 14 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Makroekonomie I (PEMAKI) Úvodní část je věnována problematice měření výkonnosti národního hospodářství, problematice ekonomické rovnováhy, příčinám a projevům cyklických oscilací. V další části kurzu je objasněna podstata peněz, struktura bankovní soustavy a základní souvislosti inflace. Vysvětlena je ekonomická funkce státu, cíle a nástroje hospodářské politiky; základní souvislosti monetární politiky, fiskální politiky, vnější obchodní a důchodové politiky Podmínky ke zkoušce: test, prezentace znalostí na seminářích. Forma zkoušky: písemná, ústní.
Osnova
  • 1 Úvod do makroekonomie. Způsoby měření výkonnosti ekonomiky 2 Rovnováha ekonomiky a její interpretace v ekonomické teorii 3 Určení produktu pomocí celkových výdajů - model multiplikátoru 4 Ekonomický růst a teorie hospodářského cyklu 5 Poptávka po penězích a nabídka peněz v ekonomice 6 Inflace a její vztah k produktu 7 Vývoj přístupů k makroekonomické hospodářské politice. 8 Fiskální politika - cíl, nástroje, očekávané a skutečné efekty 9 Monetární politika - cíl, nástroje, očekávané a skutečné efekty 10 Rozdělovací procesy v ekonomice a důchodová politika státu 11 Otevřená ekonomika - mezinárodní obchod a platební bilance 12 Měnové kursy a mezinárodní finanční systém 13 Teorie ekonomické integrace a její aplikace v Evropě
Literatura
  • MANKIW, N. Gregory. Zásady ekonomie. Praha: Grada, 2000. 763 s. ISBN 80-7169-891-1. info
  • FUCHS, Kamil a Pavel TULEJA. Základy ekonomie. 1. vyd. Praha: Ekopress, odborné nakladatelství, 2003. 348 s. ISBN 80-86119-74-2. info
  • FUCHS, Kamil a Pavel TULEJA. Stručný průvodce a cvičebnice. Základy ekonomie. 1. vyd. Praha: Ekopress, s.r.o., 2004. 183 s. ISBN 80-86119-88-2. info
Metody hodnocení
Předmět má přednášky a semináře. Podmínkou získání zápočtu je absolvování 3 průběžných testů a presentace znalostí na seminářích. Předmět je zakončen písemnou zkouškou.
Informace učitele
Podmínkou účasti na zkoušce je absolvování 3 seminárních testů s průměrným hodnocením 60% a více. Váha těchto testů se započítává 30 % do výsledné známky. Hodnocení kvality přípravy a znalostí ze seminářů se započte 20% do výsledné známky a pro hodnocení kvality práce platí: A 100 % D 70 % B 90 % E 60% C 80 % F 0 nebo 30 % Student, který v seminářích neuspěje – tzn. výsledné hodnocení průběžných testů nedosáhne 60%, bude psát náhradní test z celé látky. Náhradní test je jednotný pro všechny studenty, termín se vypisuje prostřednictvím IS MU a uskuteční se počátkem zkouškového období. Na náhradní test se studenti přihlašují. 4. Zkouškový test a konečné hodnocení: Podmínkou úspěšného absolvování zkouškového testu je dosažení alespoň 60 %. Váha výsledku se započítává 50 % do konečné známky.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/jaro2009/PEMAKI