PJI2A Jazyk I/2 - Angličtina

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2009
Rozsah
0/4/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Bc. Milan Boháček, M.A. (přednášející)
Mgr. Veronika Dvořáčková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Lucie Fialová (přednášející)
Mgr. Jiřina Hrbáčková (přednášející)
PhDr. Helena Hušková (přednášející)
Mgr. Eva Lukáčová (přednášející)
Ing. Mgr. Blanka Pojslová (přednášející)
Mgr. Bc. Eva Punčochářová (přednášející)
Mgr. Petra Stejskalová (přednášející)
Garance
Ing. Mgr. Blanka Pojslová
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Ekonomicko-správní fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Kontaktní osoba: Mgr. Lenka Skoupá
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
PJI2A/1: Út 8:30–10:05 S313, Čt 8:30–10:05 S313, J. Hrbáčková
PJI2A/10: Út 8:30–10:05 S306, Čt 8:30–10:05 S306, V. Dvořáčková
PJI2A/11: Út 10:15–11:50 S305, Čt 10:15–11:50 S305, M. Boháček
PJI2A/12: Út 12:00–13:35 S313, Čt 12:00–13:35 S313, E. Punčochářová
PJI2A/13: Út 12:00–13:35 S401, Čt 12:00–13:35 S401, B. Pojslová
PJI2A/14: Út 13:45–15:20 S401, Čt 13:45–15:20 S401, P. Stejskalová
PJI2A/15: Út 13:45–15:20 S313, Čt 13:45–15:20 S313, V. Dvořáčková, E. Punčochářová
PJI2A/16: Út 13:45–15:20 S305, Čt 13:45–15:20 S305, M. Boháček
PJI2A/17: Út 12:00–13:35 MT205, Čt 12:00–13:35 MT205, L. Fialová
PJI2A/18: Út 12:00–13:35 S314, Čt 12:00–13:35 S314, V. Dvořáčková, E. Lukáčová
PJI2A/19: Út 8:30–10:05 S314, Čt 8:30–10:05 S314, E. Lukáčová
PJI2A/2: Út 10:15–11:50 S313, Čt 10:15–11:50 S313, J. Hrbáčková
PJI2A/20: Út 13:45–15:20 MT205, Čt 13:45–15:20 MT205, L. Fialová
PJI2A/21: Út 13:45–15:20 S315, Čt 13:45–15:20 S315, E. Lukáčová
PJI2A/22: Út 15:30–17:05 MT205, L. Fialová
PJI2A/3: Út 12:00–13:35 S315, Čt 12:00–13:35 S315, P. Stejskalová
PJI2A/4: Út 8:30–10:05 S305, Čt 8:30–10:05 S305, M. Boháček
PJI2A/5: Út 10:15–11:50 S401, Čt 10:15–11:50 S401, B. Pojslová
PJI2A/6: Út 8:30–10:05 S315, Čt 8:30–10:05 S315, P. Stejskalová
PJI2A/7: Út 8:30–10:05 S401, Čt 8:30–10:05 S401, E. Punčochářová
PJI2A/8: Út 8:30–10:05 MT205, Čt 8:30–10:05 MT205, L. Fialová
PJI2A/9: Út 10:15–11:50 MT205, Čt 10:15–11:50 MT205, V. Dvořáčková, E. Punčochářová
Předpoklady
PJI1A Jazyk I/1 - A
Předmět je určen studentům, kteří úspěšně absolvovali předmět PJI1A.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 491 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/491, pouze zareg.: 0/491, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/491
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět ve druhém semestru navazuje na kurz PJI1A a pokračuje zvládáním dalších témat odborného jazyka a dovednostmi typickými pro komplexnější komunikaci včetně jejich aplikace v odborných aktivitách, jež jsou typické pro obchodní sféru, jako např.:
- interpretace grafických údajů,
- dorozumívání prostřednictvím telekomunikačních prostředků,
- psaní poznámek z vyslechnutého hovoru a
- psaní zpráv.
Tento předmět dále rozšiřuje obecnou i odbornou slovní zásobu studentů a rozvíjí gramatické struktury odborného jazyka. Důraz je opět kladen nejen na rozvíjení komunikačních dovedností, ale také na schopnost aktivně využívat nabyté znalosti. Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
- porozumět obecnému ekonomickému textu vyšší střední obtížnosti,
- hovořit o probraných ekonomických tématech a
- zorientovat se v anglické ekonomické terminologii vztahující se k probraným tématům.
Osnova
 • Během semestru budou probrána následující témata, vycházející z lekcí 8 až 15 používané učebnice:
 • Unit 8 - Brands
 • Unit 9 - Investment
 • Unit 10 - Energy
 • Unit 11 - Going public
 • Unit 12 - Competition
 • Unit 13 - Banking
 • Unit 14 - Training
 • Unit 15 - Consulting
Literatura
 • TRAPPE, Tonya a Graham TULLIS. Intelligent business : upper intermediate : coursebook. 1st ed. Harlow: Longman, 2006. 176 s. ISBN 0582848091. info
 • PILE, Louise. Intelligent business : upper intermediate : workbook. 1st ed. Harlow: Longman, 2006. 96 s. ISBN 0582840597. info
 • BRANDEJSKÁ, Zdeňka. Intelligent vocabulary : glosář k učebnici Intelligent business: upper intermediate. Edited by Eva Trumpešová-Rudolfová - Milan Boháček. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 101 s. ISBN 9788021043893. info
Metody hodnocení
Tento předmět je vyučován pouze seminární formou a je ukončen zápočtem. Předpoklady pro zápočet jsou následující:
- 80% aktivní účast v seminářích (soustavná průběžná příprava a plnění zadaných úkolů),
- 60% úspěšnost u zápočtového testu,
- vypracování seminární práce (2 obchodní dopisy dle instrukcí vyučujícího a s datem odevzdání stanoveným vyučujícím).
Dopustí-li se student u zápočtového testu nedovoleného jednání, zejména používání různých nedovolených pomůcek („taháků“), opisování, vynášení zadání testů a vůbec jednání narušující průběh závěrečného testu, přeruší učitel test a podle závažnosti přestupku udělí klasifikaci do ISu F, nebo FF, případně i FFF. Uvedený postup se vztahuje na všechny aktivity, které vstupují do závěrečného hodnocení předmětu (seminární práce).
Vyučovací jazyk
Angličtina
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2001, jaro 2002, podzim 2002, jaro 2003, podzim 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/jaro2009/PJI2A