BPJ_JI4A Jazyk I/4 - Angličtina

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2010
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Bc. Milan Boháček, M.A. (přednášející)
Mgr. Veronika Dvořáčková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Lucie Fialová (přednášející)
Mgr. Jiřina Hrbáčková (přednášející)
PhDr. Helena Hušková (přednášející)
Mgr. Eva Lukáčová (přednášející)
Ing. Mgr. Blanka Pojslová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Bc. Eva Punčochářová (přednášející)
Mgr. Petra Stejskalová (přednášející)
Garance
Ing. Mgr. Blanka Pojslová, Ph.D.
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Ekonomicko-správní fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Kontaktní osoba: Mgr. Lenka Skoupá
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
BPJ_JI4A/01: St 8:30–10:05 S305, J. Hrbáčková
BPJ_JI4A/02: St 12:00–13:35 S401, B. Pojslová
BPJ_JI4A/03: St 12:00–13:35 S313, M. Boháček
BPJ_JI4A/04: St 12:00–13:35 S314, V. Dvořáčková
BPJ_JI4A/05: St 12:00–13:35 MT205, L. Fialová
BPJ_JI4A/06: St 8:30–10:05 S315, P. Stejskalová
BPJ_JI4A/07: St 10:15–11:50 S315, P. Stejskalová
BPJ_JI4A/08: St 12:00–13:35 S315, P. Stejskalová
BPJ_JI4A/09: St 8:30–10:05 S310, V. Dvořáčková
BPJ_JI4A/10: St 10:15–11:50 S305, J. Hrbáčková
BPJ_JI4A/11: St 8:30–10:05 S401, B. Pojslová
BPJ_JI4A/12: St 10:15–11:50 S401, B. Pojslová
BPJ_JI4A/13: St 8:30–10:05 S313, M. Boháček
BPJ_JI4A/14: St 10:15–11:50 S313, V. Dvořáčková
BPJ_JI4A/15: St 8:30–10:05 MT205, E. Punčochářová
BPJ_JI4A/16: St 10:15–11:50 MT205, L. Fialová
BPJ_JI4A/17: St 12:00–13:35 S305, E. Punčochářová
Předpoklady
( BPJ_JI3A Jazyk I/3 - A || PJI3A Jazyk I/3 - A )&&(! PJI4A Jazyk I/4 - A )
Úspěšné absolvování předmětu BPJ_JI3A (PJI3A).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 300 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/300, pouze zareg.: 0/300, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/300
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz navazuje na kurzy BPJ_JI1A, BPJ_JI2A a BPJ_JI3A a je završením jazykové přípravy směřujícím k cílové úrovni, kterou je jazyková kompetence C1 dle Společného evropského referenčního rámce. Důraz je přitom kladen na upevnění pokročilých jazykových struktur a prohloubení znalosti odborné slovní zásoby s ohledem na přípravu k závěrečné zkoušce z jazyka.
Na konci kurzu by měli studenti být schopni:
- přednést prezentaci s použitím multimediální techniky na zadané ekonomické témata
- porozumět autentickému textu na pokročilé úrovni
- pracovat s takovýmto textem a vyjádřit svůj názor k probíranému tématu
- flexibilně komunikovat na odborné téma, své myšlenky formulovat jasně a bez obtíží
- psát jasné, dobře strukturované texty o složitých tématech, přičemž používají různé nástroje pro uspořádání, členění a soudržnost svého pojednání.
Osnova
  • Unit 7 - Finance and banking
  • Unit 8 - Consultants
  • Unit 9 - Strategy
  • Unit 10 - Doing business online
  • Unit 11 - New business
  • Unit 12 - Project management
Literatura
  • DUBICKA, Iwonna a Margaret O'KEEFFE. Market leader. 1st ed. Harlow: Pearson Longman, 2006. 179 s. ISBN 1405813393. info
Záložky
https://is.muni.cz/ln/tag/ESF:BPJ_JI4A!
Výukové metody
Předmět je vyučován formou semináře.
Metody hodnocení
Tento předmět je ukončen zkouškou.
Požadavky na ukončení předmětu jsou následující:
- 80% aktivní účast na seminářích (soustavná průběžná příprava a plnění zadávaných úkolů)
- seminární prezentace na odborné téma
- 60% úspěšnost u závěrečného písemného zkouškového testu, což je podmínkou připuštění k ústní zkoušce
- úspěšné složení ústní zkoušky
Dopustí-li se student u zkouškového testu nedovoleného jednání, zejména používání různých nedovolených pomůcek („taháků“), opisování, vynášení zadání testů a vůbec jednání narušující průběh závěrečného testu, přeruší učitel test a podle závažnosti přestupku udělí klasifikaci do ISu F, nebo FF, případně i FFF. Uvedený postup se vztahuje na všechny aktivity, které vstupují do závěrečného hodnocení předmětu (seminární práce).
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět PJI4A.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023.