BPR_MGCR Management cestovního ruchu

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2010
Rozsah
2/1. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Bc. Andrea Holešinská, Ph.D. (přednášející)
Ing. Bc. Andrea Holešinská, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Milan Viturka, CSc.
Katedra regionální ekonomie a správy - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Iveta Suchomelová Vašíčková
Rozvrh
Čt 11:05–12:45 P104
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
BPR_MGCR/01: Čt 1. 4. 14:35–16:15 P106, Čt 15. 4. 14:35–16:15 P106, Čt 22. 4. 14:35–16:15 P106, Čt 29. 4. 14:35–16:15 P106, Čt 6. 5. 14:35–16:15 P106, Čt 13. 5. 14:35–16:15 P106, A. Holešinská
Předpoklady
(! BKR_MCR Management cest.ruchu )
Základní znalosti a souvislosti získaná v předmětu Cestovní ruch (BPR_CERU).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními poznatky z oblasti destinačního managementu, jež je třeba znát pro zajištění úspěšného řízení, resp. rozvoje, cestovního ruchu v destinaci. V neposlední řadě je snahou poukázat na důležité aspekty, které s sebou řízení destinace, a potažmo fungování destinační společnosti, přináší.
Na konci tohoto kurzu budou studenti schopni:
- definovat klíčové pojmy z terminologie destinačního managementu;
- identifikovat specifika procesu řízení destinace;
- aplikovat poznatky řízení destinace v praxi;
- analyzovat destinační společnosti z pohledu životního cyklu;
- zhodnotit vývoj destinační společnosti.
Osnova
  • Základy managementu a proces řízení
  • Destinační management a destinační společnosti v ČR a zahraničí
  • Destinační marketing
  • Řízení rekreačních zdrojů
  • Řízení kvality v cestovním ruchu
  • Benchmarking
  • Destinační informační systém
  • Udržitelný rozvoj a cestovní ruch
Literatura
Výukové metody
Výuka probíhá formou přednášek (každý týden) a seminářů (1x za 14 dní). Součástí výuky je i vypracování seminární práce.

Metody hodnocení
Pro přihlášení se na zkoušku je nutné splnit předpoklady v podobě 100%ní docházky na semináře a odevzdání seminární práce v požadované kvalitě.
Zkouška má dvě části – písemnou a ústní. Písemná zkouška (5 otevřených otázek) prověřuje čistě teoretické znalosti a student jí musí zvládnout na 100%. Po splnění písemné zkoušky je student připuštěn k ústní zkoušce, která je zaměřena na praktické otázky, jež mají prověřit studentovo syntetické myšlení. Seznam teoretických i praktických otázek bude zveřejněn v ISu během semestru.
Celková známka je tvořena hodnocením docházky (10%), seminární práci (30%) a ústní zkouškou (60%).


Dopustí-li se student u zkoušky nedovoleného jednání (tj. držení taháku, opisování z taháku/od spolužáka, napovídáním apod.) přeruší učitel jeho zkoušku a podle závažnosti přestupku udělí klasifikaci do ISu F, nebo FF, případně i FFF.
Informace učitele
POZOR! Případné změny v předpokladech pro přihlášení se na zkoušku budou studentům upřesněny na začátku výuky v dokumentu Požadavky ke zkoušce, zveřejněném v ISu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.