BPP_EPPE Evropské právo pro ekonomy

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2013
Rozsah
2/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc. (přednášející)
doc. JUDr. Michal Petr, Ph.D. (cvičící)
doc. JUDr. David Sehnálek, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc.
Katedra práva - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: doc. JUDr. Michal Petr, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra práva - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
Po 18:00–19:35 P102
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
BPP_EPPE/01: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
BPP_EPPE/02: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
Předpoklady
(! PPEPEI Evropské právo pro ekonomy I ) && (! PVEPII Evropské právo pro ekonomy II ) && (! PVEPPE Evropské právo pro ekonomy ) && (! PPEPII Evropské právo pro ekonomy II )
Předmět předpokládá základní znalosti a dovednosti z oblasti teorie práva.
Uvedené dovednosti lze získat absolvováním předmětu Základy práva.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Výuka v tomto předmětu seznamuje se základními pojmy týkajícími se ES a EU a s postavením těchto celků jakožto základu evropské integrace. Po přehledu vývoje od počátku 50. let do současnosti je pojednáno o nadstátním pojetí a organizační struktuře ES/EU a o pravomocech vůči členským státům. Dále jsou podány základní informace o právu ES a EU z hlediska systémového. Z hlediska obsahového je věnována pozornost čtyřem základním svobodám vnitřního trhu ES.
Cílem předmětu je seznámit studenty s mechanismem fungování ES/EU jakožto nadstátní entity, a to především z hlediska institucionálního a právního. Studenti tak získají orientaci v postavení ES/EU ve vztahu k členským státům, ve fungování institucí a pochopí regulativní funkci práva ES. Obsahově se seznamují jen se základními pravidly jednotného vnitřního trhu ES (ostatní pravidla jsou zahrnuta v navazujícím předmětu).
Osnova
 • 1. Připomenutí principů a výstavby EU.
 • 2. Jednotný vnitřní trh EU, základní svobody.
 • 3. Volný pohyb zboží.
 • 4. Volný pohyb osob a služeb.
 • 5. Ochrana hospodářské soutěže.
 • 6. Daňová harmonizace v EU.
 • 7. Ochrana spotřebitele v EU.
 • 8. Vnější obchodní politika EU.
 • 9. Prostor svobody, bezpečnosti a práva.
 • 10. Další aktuální otázky.
 • Tématický plán a obsahové zaměření seminářů:
 • Podle odpřednášené látky
 • Přednášky a semináře probíhají obsahově podle uvedených tématických okruhů. Průběžný kontrolní test v 9. a 10. výukovém týdnu je povinný (viz podmínky ukončení kurzu).
 • Semináře jsou rozděleny do 6 tématických bloků.
Literatura
 • Týč, Vladimír. Evropské právo. Základní dokumenty. Ostrava : Sagit, 2007. 240 s. edice ÚZ č.625. ISBN 80-720-8439-9.
 • TÝČ, Vladimír. Základy práva Evropské unie pro ekonomy. 6. přeprac. a aktualiz. vyd. Praha: Leges, 2010. 301 s. ISBN 9788087212608. info
Výukové metody
Přednášky, semináře, diskuse na seminářích, samostudium.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen písemnou zkouškou.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předměty PPEPEI, PVEPII, PVEPPE nebo PPEPII.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.