BKM_MATE Matematika

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2014
Rozsah
0/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
RNDr. Luboš Bauer, CSc. (přednášející)
Ing. Mgr. Markéta Matulová, Ph.D. (cvičící)
Garance
RNDr. Luboš Bauer, CSc.
Katedra aplikované matematiky a informatiky - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Lenka Hráčková
Dodavatelské pracoviště: Katedra aplikované matematiky a informatiky - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
So 22. 2. 12:50–15:20 P101, So 15. 3. 9:20–11:50 P101, So 12. 4. 12:50–15:20 P101, So 10. 5. 12:50–15:20 P101
Předpoklady
((! KMMATI Matematika I ) && (! KMMAT2 Matematika 2 )) || (! KMMATI Matematika I ) || (! KMMAT2 Matematika 2 )
Jako výchozí úroveň se předpokládá znalost matematiky na úrovni maturity na gymnasiu. Studenti po zápisu do 1. semestru absolvují test ze středoškolské matematiky. Pro vyrovnání znalostí bude doporučen kurz Matematika 0, který bude realizován v 1. semestru v rámci CŽV.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je seznámit studenta se základním matematickým aparátem potřebným k řešení ekonomických problémů, připravit potřebné základy pro výuku navazujících předmětů, zejména statistiky. Kurz rovněž přispívá k rozvoji logického myšlení. Po absolvování kurzu by měl být student schopen používat základní nástroje matematické logiky a teorie množin, z lineární algebry zejména matice, determinanty a řešit systémy lineárních rovnic. Z matematické analýzy zvládnout pojmy a postupy diferenciálního počtu funkcí jedné i více proměnných a integrálního počtu jedné i více proměnných a osvojit si základní výpočetní postupy z těchto oblastí.
Osnova
  • Lineární prostory, matice, determinanty a řešení systémů lineárních rovnic, úvod do lineárního programování, doplnění diferenciálního počtu funkcí jedné proměnné (zavedení cyklometrických funkcí, diferenciál a Taylorova věta), diferenciální počet funkcí dvou a více proměnných (spojitost, limita, parciální derivace, extrémy, Taylorova věta), rozšíření integrálního počtu funkcí jedné proměnné včetně nevlastních integrálů, dvojné a vícenásobné integrály, nekonečné řady.
Literatura
  • MIKULÍK, Miloslav a Luboš BAUER. KMMATA-Matematika A. Brno: MU-Ekonomicko-správní fakulta, 2004. Vydání první. ISBN 80-210-3494-7. info
  • MIKULÍK, Miloslav. Matematika B. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 308 s. ISBN 8021036400. info
  • KLŮFA, Jindřich a Jan COUFAL. Matematika pro ekonomy. 1. vyd. Praha: Ekopress, 1997. 405 s. ISBN 8086119009. info
  • KAŇKA, Miloš a Jiří HENZLER. Matematika pro ekonomy. 1. vyd. Praha: Ekopress, 1997. 373 s. ISBN 8086119017. info
Metody hodnocení
Výuka je realizována formou samostudia dopněnou čtyřmi tutoriály v průběhu semestru. Způsob ukončení kurzu: zkouška má dvě části, písemnou (90 minut) a ústní (asi 20 minut). Student při zkoušce musí prokázat schopnost řešit jednoduché úlohy a musí prokázat porozumění základních pojmů. Podmínkou přihlášení ke zkoušce je zpracování zadaných POTů.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět KMMATI a KMMAT2.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu "Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky (CZ.1.07/2.2.00/28.0227)", který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.