MKH_TEDP Teze diplomové práce

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2014
Rozsah
0/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. Ing. Ladislav Blažek, CSc. (přednášející)
Mag. Dr. Eva Born (přednášející)
doc. Ing. Ondřej Částek, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Ivan Hálek, CSc. (přednášející)
Ing. Klára Kašparová, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Alena Klapalová, Ph.D. (přednášející)
Ing. Mgr. Michal Krčál, Ph.D. (přednášející)
Ing. Ladislava Kuchynková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Ing. Viktor Kulhavý, Ph.D., MSLS (přednášející)
Ing. Pavla Marciánová, Ph.D. (přednášející)
Ing. Peter Marinič, Ph.D. (přednášející)
Ing. Petr Mikuš, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Jiří Novotný, CSc. (přednášející)
doc. Ing. Petr Pirožek, Ph.D. (přednášející)
Ing. Jindřich Pokora (přednášející)
Ing. Jana Pokorná, Ph.D. (přednášející)
Ing. Mgr. Jakub Procházka, Ph.D. (přednášející)
Ing. Martina Rešlová, Ph.D. (přednášející)
Ing. Jiří Richter, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Ing. Milan Sedláček, Ph.D. (přednášející)
Ing. Jaromír Skorkovský, CSc. (přednášející)
Ing. Petr Smutný, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Antonín Stehlík, CSc. (přednášející)
doc. Ing. Bc. Petr Suchánek, Ph.D. (přednášející)
Ing. Bc. Alena Šafrová Drášilová, Ph.D. (přednášející)
Ing. Ladislav Šiška, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Radoslav Škapa, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Ing. Josef Šmajs, CSc. (přednášející)
doc. PhDr. Božena Šmajsová Buchtová, CSc. (přednášející)
Ing. Eva Švandová, Ph.D. (přednášející)
Ing. Viliam Záthurecký, MBA, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Ing. Jan Žák (přednášející)
Ing. Bc. Sylva Žáková Talpová, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. Ing. Ladislav Blažek, CSc.
Katedra podnikového hospodářství - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Vlasta Radová
Dodavatelské pracoviště: Katedra podnikového hospodářství - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
So 8. 3. 16:20–19:35 P103, Ne 13. 4. 16:20–19:35 P103
Předpoklady
(! NOW ( MKH_DIPR Diplomová práce )&&(! MKH_DIPR Diplomová práce ))
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Po absolvování předmětu bude student schopen: - formulovat manažerský problém a z něj odvodit cíl diplomové práce - navrhnout metodiku řešení v přiměřené míře konkrétnosti - definovat znaky odborné práce - posoudit vhodnost literárních zdrojů - ve spolupráci s vedoucím diplomové práce vytvořit teze, resp. oficiální zadání diplomové práce.
Osnova
  • Je realizována společná povinná výuka studentů pod vedením metodika. Následující výuka spočívá v individuálních konzultacích studenta s vedoucím diplomové práce, který stanoví přesný postup při zpracování oficiálního zadání diplomové práce, tedy hlavního výstupu tohoto předmětu.
Literatura
    povinná literatura
  • Závěrečná (bakalářská, diplomová, disertační) práce. ESF MU. ESF MU [online]. 2013 [cit. 2013-11-13]. Dostupné z: http://econ.muni.cz/manual-studenta/radne-ukonceni-studia/zaverecna-bakalarska-diplomova-disertacni-prace/
  • SYNEK, Miloslav, Pavel MIKAN a Hana VÁVROVÁ. Jak psát bakalářské, diplomové, doktorské a jiné písemné práce. 3., přeprac. vyd. Praha: Oeconomica, 2011. 61, [8]. ISBN 9788024518190. info
  • KUŽELÍKOVÁ, Lucie, Jaroslav NEKUDA a Jiří POLÁČEK. Sociálně-ekonomické informace a práce s nimi. Elportál, Brno: Masarykova univerzita, 2008. ISSN 1802-128X. URL info
  • COOPER, Donald R. a Pamela S. SCHINDLER. Business research methods. 8th ed. Boston: McGraw-Hill, 2003. xix, 857. ISBN 0072498706. info
Výukové metody
Individuální konzultace a samostatné zpracování zadaných úloh, které vyústí do formulace oficiálního zadání diplomové práce.
Metody hodnocení
Zápočet je udělen za splnění úkolů zadaných vedoucím diplomové práce, resp. za spolupráci na formulaci oficiálního zadání diplomové práce.
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět Teze diplomové práce si nezapisují studenti, kteří mají téma diplomové práce zadáno před lednem 2014.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu "Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky (CZ.1.07/2.2.00/28.0227)", který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021.