MPF_FIU3 Finanční účetnictví 3

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2016
Rozsah
0/2/0. 4 kr. k = 1. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Bc. Jana Hvozdenská, Ph.D. (cvičící)
Ing. Veronika Kajurová, Ph.D. (cvičící)
doc. Ing. Jaroslav Sedláček, CSc. (cvičící)
Garance
doc. Ing. Jaroslav Sedláček, CSc.
Katedra financí - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Iva Havlíčková
Dodavatelské pracoviště: Katedra financí - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MPF_FIU3/01: Čt 14:35–16:15 P104, V. Kajurová
MPF_FIU3/02: Čt 16:20–17:55 P303, V. Kajurová
Předpoklady
BPF_FIU1 Finanční účetnictví 1 && BPF_FIU2 Finanční účetnictví 2
Předmět Finanční účetnictví III navazuje na znalosti základů finančního účetnictví získané úspěšným absolvováním dílčích zkoušek z předmětů PFFUI a PFFUII.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 72 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/72, pouze zareg.: 0/72, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/72
Jiné omezení: Tento předmět je určen pouze studentům ESF
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Po skončení tohoto kurzu bude student schopen:
- znázornit účetní řešení transformací podniků a vysvětlit daňové aspekty přeměn,
- aplikovat účetní postupy štěpení podniků nebo jejich likvidace a použít legislativní rámce,
- formulovat základní metody konsolidace a sestavování závěrečných výkazů podniků ve skupině.
Osnova
  • 1. Účetní a daňové aspekty vzniku obchodních společností.Peněžité a nepeněžité vklady při založení podniku. 2. Založení a vznik kapitálově propojených společností. 3. Účetní postupy a ekonomické důsledky zvyšování a snižování základního kapitálu podniků. 4. Metody akvizice kapitálu obchodních společností. 5. Metody akvizice majetku obchodních společností. 6. Právní spojování obchodních společností (metoda spojení podílů). 7. Právní spojování obchodních společností (metoda koupě). 8. Metody rozdělování obchodních společností (podle podílů, podle funkčního hlediska). 9. Účetní postupy při změně právní formy obchodní společnosti. 10. Právní úprava a postupy účtování společnosti v likvidaci 11. Základní východiska konsolidace, konsolidační rámec, pozitivní a negativní vymezování. 12. Vymezení konsolidačního celku, typy kapitálových vazeb a výpočet vlivu (přímý a nepřímý vliv). 13. Metody konsolidace (poměrná, ekvivalenční a plná).
Literatura
    povinná literatura
  • SEDLÁČEK, Jaroslav. Účetnictví přeměn obchodních korporací. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2014. 219 s. ISBN 9788073805081. info
    doporučená literatura
  • DVOŘÁK, Tomáš. Přeměny a přeshraniční přeměny obchodních společností a družstev. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2013. lii, 486. ISBN 9788073579708. info
    neurčeno
  • SKÁLOVÁ, Jana. Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012. 258 s. ISBN 9788073579678. info
Výukové metody
Stručný teoretický výklad na cvičení, prezentace zadaných témat, diskuse problémů, řešení vybraných účetních případů, zadání domácích úkolů.
Metody hodnocení
Písemná zkouška (2 - 3 teoretické otázky a 2 - 3 příklady, max. možno získat 30 bodů, pro úspěšné absolvování zkoušky min. 19 bodů). Požadavkem ke zkoušce je 70%ní účast na seminářích a prezentace seminární práce. Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu "Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky (CZ.1.07/2.2.00/28.0227)", který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.