BPJ_JI2A Jazyk I/2 - Angličtina

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2018
Rozsah
0/4/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Silvie Bilková (přednášející)
Mgr. Jiřina Hrbáčková (přednášející)
Mgr. Eva Lukáčová (přednášející)
Ing. Mgr. Blanka Pojslová (přednášející)
Mgr. Bc. Eva Punčochářová (přednášející)
Mgr. Erika Putnová (přednášející)
Mgr. Ladislav Václavík, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Zuzana Vašíčková (přednášející)
Mgr. Petra Wachsmuthová (přednášející)
Mgr. et Mgr. Eva Barnová (cvičící)
Mgr. Kateřina Beard (cvičící)
Bc. Lenka Joch (pomocník)
Garance
Ing. Mgr. Blanka Pojslová
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Ekonomicko-správní fakultě - Fakultní oddělení celoškolských kateder - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Jurková
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Ekonomicko-správní fakultě - Fakultní oddělení celoškolských kateder - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
BPJ_JI2A/01: Út 7:40–9:15 S313, Čt 7:40–9:15 S313, J. Hrbáčková
BPJ_JI2A/02: Út 7:40–9:15 S305, Čt 7:40–9:15 S305, E. Punčochářová
BPJ_JI2A/03: Út 9:20–11:00 S313, Čt 9:20–11:00 S313, J. Hrbáčková
BPJ_JI2A/04: Út 9:20–11:00 S305, Čt 9:20–11:00 S305, E. Punčochářová
BPJ_JI2A/05: Út 9:20–11:00 S314, Čt 9:20–11:00 S314, S. Bilková
BPJ_JI2A/06: Út 9:20–11:00 S315, Čt 9:20–11:00 S315, L. Václavík
BPJ_JI2A/07: Út 9:20–11:00 S306, Čt 9:20–11:00 S306, P. Wachsmuthová
BPJ_JI2A/08: Út 11:05–12:45 S313, Čt 11:05–12:45 S313, J. Hrbáčková
BPJ_JI2A/09: Út 11:05–12:45 S305, Čt 11:05–12:45 S305, E. Punčochářová
BPJ_JI2A/10: Út 11:05–12:45 S306, Čt 11:05–12:45 S306, P. Wachsmuthová
BPJ_JI2A/11: Út 11:05–12:45 S314, Čt 11:05–12:45 S314, S. Bilková
BPJ_JI2A/12: Út 12:50–14:30 S305, Čt 12:50–14:30 S305, E. Lukáčová
BPJ_JI2A/13: Út 12:50–14:30 S401, Čt 12:50–14:30 S401, Z. Vašíčková
BPJ_JI2A/14: Út 14:35–16:15 S305, Čt 14:35–16:15 S305, E. Lukáčová
BPJ_JI2A/15: Út 14:35–16:15 S402, Čt 14:35–16:15 S402, E. Putnová
BPJ_JI2A/16: Út 14:35–16:15 S401, Čt 14:35–16:15 S401, Z. Vašíčková
BPJ_JI2A/17: Út 16:20–17:55 S305, Čt 16:20–17:55 S305, E. Lukáčová
BPJ_JI2A/18: Út 16:20–17:55 S402, Čt 16:20–17:55 S402, E. Putnová
BPJ_JI2A/20: Po 14:35–16:15 S313, Čt 14:35–16:15 S313, K. Beard
BPJ_JI2A/21: Po 16:20–17:55 S313, Čt 16:20–17:55 S313, Z. Vašíčková
BPJ_JI2A/22: Po 18:00–19:30 S313, Čt 18:00–19:30 S313, K. Beard
Předpoklady
( BPJ_JI1A Jazyk I/1 - A )
Předmět je určen studentům, kteří úspěšně absolvovali předmět BPJ_JI1A (PJI1A).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 550 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 319/550, pouze zareg.: 23/550
Mateřské obory
předmět má 36 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět ve druhém semestru navazuje na kurz BPJ_JI1A a pokračuje zvládáním dalších témat odborného jazyka a dovednostmi typickými pro komplexnější komunikaci včetně jejich aplikace v odborných aktivitách, jež jsou typické pro obchodní sféru, jako např.:
- interpretace grafických údajů,
- dorozumívání prostřednictvím telekomunikačních prostředků,
- psaní poznámek z vyslechnutého hovoru a
- psaní zpráv.
Tento předmět dále rozšiřuje obecnou i odbornou slovní zásobu studentů a rozvíjí gramatické struktury odborného jazyka. Důraz je opět kladen nejen na rozvíjení komunikačních dovedností, ale také na schopnost aktivně využívat nabyté znalosti. Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
- porozumět obecnému ekonomickému textu vyšší střední obtížnosti,
- hovořit o probraných ekonomických tématech a
- zorientovat se v anglické ekonomické terminologii vztahující se k probraným tématům.
Osnova
  • Během semestru budou probrána následující témata, vycházející z lekcí 6 až 10 používané učebnice:
  • Unit 6 - Sales and distribution
  • Unit 7 - Manufacturing
  • Unit 8 - Business travel
  • Unit 9 - Human resources
  • Unit 10 - Project management
Literatura
    povinná literatura
  • ASHFORD, Stephanie, SMITH, Tom. Business Proficiency. 1st ed. Stuttgart: Ernst Klett Verlag, 2010. 304 s. ISBN 978-3-12-800021-3
Výukové metody
Předmět je vyučován formou semináře.
Metody hodnocení
Tento předmět je ukončen zápočtem.
Předpoklady pro zápočet jsou následující:
- 80% aktivní účast v seminářích (soustavná průběžná příprava a plnění zadaných úkolů),
- 60% úspěšnost u zápočtového testu,
- vypracování zprávy na základě grafické informace v rozsahu a dle instrukcí vyučujícícho
Vyučovací jazyk
Angličtina
Navazující předměty
Informace učitele
Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia. Any copying, recording or leaking tests, use of unauthorized tools, aids and communication devices, or other disruptions of objectivity of exams (credit tests) will be considered non-compliance with the conditions for course completion as well as a severe violation of the study rules. Consequently, the teacher will finish the exam (credit test) by awarding grade "F" in the Information System, and the Dean will initiate disciplinary proceedings that may result in study termination.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět PJI2A.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu "Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky (CZ.1.07/2.2.00/28.0227)", který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2019.

Nahoru | Aktuální datum a čas: 12. 12. 2018 04:50, 50. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému